Quiz z geografii.
Pytamy o sąsiadów

Czy te kraje sąsiadują ze sobą? To główne pytanie w naszym najnowszym quizie. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie mapę świata.
Twój wynik:

1 / 10 Czy Rosja jest sąsiadem Polski?

tak
nie

2 / 10 Czy Litwa sąsiaduje z Estonią?

tak
nie

3 / 10 Między Czechami i Węgrami leży:

Słowenia
Słowacja

4 / 10 Czy Bułgaria i Rumunia sąsiadują ze sobą?

tak
nie

5 / 10 Czy Belgia sąsiaduje ze Szwajcarią?

tak
nie

6 / 10 Czy Albania i Bułgaria mają wspólną granicę?

tak
nie

7 / 10 Sąsiadami Mołdawii są:

Rumunia i Ukraina
Rumunia i Bułgaria

8 / 10 Czy Dania graniczy z Finlandią?

tak
nie

9 / 10 Litwa nie graniczy z:

Białorusią
Ukrainą

10 / 10 Czy Węgry mają granicę z Rumunią?

tak
nie