Energia na przyszłość – quiz

Hasłem przewodnim tekstów publikowanych w listopadzie w ramach cyklu „Nauka to polska specjalność. Wielkie postacie polskiej nauki” jest „Energia na przyszłość”. Sprawdźcie w naszym quizie, czego dowiedzieliście się na ten temat!
Twój wynik:

1 / 15 Który z poniższych elementów jest kluczowy dla inteligentnych sieci energetycznych?

Bieżąca komunikacja między uczestnikami rynku energii
Centralizacja produkcji energii
Ograniczenie dostępu do sieci dla małych producentów

2 / 15 Jakie jest główne zastosowanie reaktora badawczego MARIA?

Do produkcji paliwa jądrowego
Do produkcji radiofarmaceutyków
Do badań nad energią odnawialną

3 / 15 Jakie są główne zadania Laboratorium Badań Materiałowych w NCBJ?

Badanie wpływu czynników środowiskowych na materiały
Badania nad nowymi materiałami do zastosowania w energetyce jądrowej
Rozwój technologii fotowoltaicznej

4 / 15 Dlaczego energetyka jądrowa jest ważna dla przyszłości Polski?

Zapewnia stabilne, przewidywalne źródło energii
Budowa dużej elektrowni jest stosunkowo niedroga i szybka
Eliminuje potrzebę inwestycji w odnawialne źródła energii

5 / 15 Kto ma dostarczyć technologię i wybudować pierwszą polską elektrownię jądrową?

Chińskie firmy energetyczne
Francuski koncern EDF
Konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel

6 / 15 Zgodnie ze strategią przyjętą przez rząd w pierwszej elektrowni jądrowej mają powstać trzy reaktory o łącznej mocy:

500 MW
1000 MW
3750 MW

7 / 15 W jakiej dziedzinie widzi szanse Polski na rozwój technologii do wytwarzania energii prof. Paweł Obstawski z SGGW?

Energetyce wiatrowej
Przetwarzaniu biomasy i produkcji biogazu
Energetyce słonecznej

8 / 15 Jaki jest cel opracowanego przez NCBJ systemu CANIS?

Kontrola graniczna wielkogabarytowych obiektów
Monitorowanie zanieczyszczenia środowiska
Badanie zasobów naturalnych

9 / 15 Jaką nową bazę badawczą uruchomił Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN?

Centrum Innowacji i Rozwoju
Instytut Energii Odnawialnej
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

10 / 15 Jaka jest przewidywana data zakończenia transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce?

2030 r.
2050 r.
2080 r.

11 / 15 Jaki miejsce na światowym rynku fotowoltaicznym zajmuje Polska według SolarPower Europe?

Piąte
Ósme
Czternaste

12 / 15 Gdzie powstała pierwsza fabryka perowskitowych ogniw słonecznych?

W Krakowie
W Łodzi
We Wrocławiu

13 / 15 Jaką pozycję zajmuje Polska w produkcji baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych w Europie?

Pierwszą
Piątą
Dziewiątą

14 / 15 Jaką wydajność produkcyjną mają zakłady baterii do pojazdów elektrycznych w Polsce w 2023 roku?

50 GWh
100 GWh
500 GWh

15 / 15 Jaki jest główny składnik biogazu?

Siarkowodór
Metan
Azot