QUIZ - Polscy naukowcy i lekarze, o których mówi świat

Znamy nazwiska polskich naukowców, którzy na trwale zapisali się w historii medycyny. Jednak również dziś w instytutach naukowych, uczelniach, szpitalach klinicznych toczą się badania naukowe, które mogą sprawić, że medycyna już za kilka lat będzie wyglądała inaczej niż dziś. Sprawdź, co o tym wiesz!
Twój wynik:

1 / 10 W ramach realizacji programu RACE, w celu poprawy leczenia m.in. chorób nowotworowych, naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej chcą opracować:

lepiej dopasowane cząsteczki RNA,
lepiej dopasowane cząsteczki DNA,
lepiej dopasowane cząsteczki czteroniciowego DNA.

2 / 10 Jedynym z najważniejszych zainteresowań prof. Miączyńskiej są mechanizmy powstawania:

Niewydolności serca
Nadciśnienia tętniczego
Nowotworów

3 / 10 Leki celowane, nad którymi pracuje prof. Miączyńska:

Mogą być stosowane w przyszłości do leczenia raka
Niestety nie mają i nigdy nie będą mieć zastosowania w leczeniu nowotworów
Są obecnie stosowane w innych chorobach

4 / 10 Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej prowadzą badania nad receptorem, który aktywuje proces pochłaniania przez komórki nowotworowe wszystkiego, co je otacza, by się w ten sposób „odżywiać” oraz ułatwia wnikanie do komórki niektórych wirusów. Ten receptor nosi nazwę:

Receptor XLS
Receptor AXL
Receptor HML

5 / 10 Pierwsze wytyczne leczenia kardiologicznego w Europie pojawiły się:

W 2000 roku
W 2022 roku
Jeszcze nie zostały stworzone, są w opracowywaniu

6 / 10 Zespół profesora Jerzego Szaflika prowadzi obecnie badania nad:

Wczesną diagnostyką cukrzycowego obrzęku plamki
Leczeniem zaćmy
Wczesnym diagnozowaniem jaskry i choroby Alzheimera

7 / 10 Profesor Michał Wszoła prowadzi obecnie prace nad stworzeniem:

Bionicznej trzustki
Bionicznego serca
Bionicznej wątroby

8 / 10 Bioniczną trzustką w przyszłości mogliby być leczone osoby:

Wszystkie osoby z cukrzycą typu 1 i 2
Z ciężką postacią cukrzycy typu 1 i osoby z niewydolnością trzustki
Z rakiem trzustki

9 / 10 Bardzo dobre efekty terapii genowej stosowanej przez prof. Ząbka były obserwowane u:

Osób z chorobą Parkinsona
Dzieci z wrodzonym brakiem enzymu dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych
Chorych na glejaki

10 / 10 Kardioonkologia to dziedzina medycyny, której zadaniem jest:

Pomoc pacjentom chorym na raka; umożliwienie im bezpiecznego leczenia przeciwnowotworowego
Sprawdzenie, którzy pacjenci z chorobami serca nie mogą być leczeni przeciwnowotworowo