Łatwy quiz z instytucji naukowych, których patronem jest Kopernik

Wiele polskich instytucji naukowych nosi imię Mikołaja Kopernika. Czym się zajmują i w jaki sposób rozszerzają i popularyzują naukową wiedzę? W tym quizie sprawdzamy, co wiecie na ich temat!
Twój wynik:

1 / 13 Centrum Nauki Kopernik ma główną siedzibę w:

Warszawie
Krakowie
Poznaniu

2 / 13 W Centrum Nauki Kopernik działalność popularnonaukowa prowadzona jest za pomocą:

Wystaw
Planetarium
Organizowanych wydarzeń
Wszystkich tych sposobów

3 / 13 Wśród wystaw Centrum Nauki Kopernik nie znajdziemy:

Strefy eksperymentowania
Teatru Wysokich Napięć
Amfiteatru Walk Robotycznych

4 / 13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został utworzony w:

1545 roku
1845 roku
1945 roku

5 / 13 Czy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika funkcjonuje obserwatorium astronomiczne?

Tak, w Toruniu
Tak w Piwnicach
Nie, UMK nie ma swojego obserwatorium

6 / 13 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika zostało założone we Lwowie trakcie obchodów której rocznicy urodzin polskiego astronoma?

300
400
550

7 / 13 Głównym zadaniem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika jest:

Popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych
Prowadzenie studiów astronomicznych
Popularyzacja postaci Mikołaja Kopernik, a zwłaszcza jego związków z naukami przyrodniczymi

8 / 13 Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika, w którym można poznać historię badań astronomicznych, znajduje się pod:

Toruniem
Olsztynem
Fromborkiem

9 / 13 Program Copernicus, czyli program obserwacji Ziemi z kosmosu jest inicjatywą:

ONZ
Unii Europejskiej
NATO

10 / 13 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika to instytut naukowy:

Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

11 / 13 Pracownicy Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w dużych, międzynarodowych projektach obserwacyjnych, takich jak:

CTA (obserwacje promieniowania gamma o bardzo wysokiej energii (TeV) metodą detekcji promieniowania Czerenkowa)
Herschel (satelitarne obserwacje promieniowania podczerwonego)
SALT (teleskop optyczny ok. 10 m średnicy, zlokalizowany w Republice Południowej Afryki)
Wszystkich powyższych

12 / 13 Copernicus College to platforma edukacyjna działająca pod patronatem:

Centrum Kopernika
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Obie odpowiedzi są poprawne

13 / 13 Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych nie jest:

Organizatorem Copernicus Festival
Współzałożycielem wydawnictwa Copernicus Center Press
Fundatorem Centrum Nauki Kopernik