Te słowa niemal wszystkim sprawiają problemy. Wiesz, co oznaczają?

Przygotowaliśmy dla Was zestaw słów, które wielu mogą sprawiać problemy. Umiecie wskazać ich znaczenie?
Twój wynik:

1 / 13 Dedykować to:

poświęcić komuś utwór literacki, muzyczny lub dzieło sztuki, umieszczając w nim lub na nim dedykację
współpracować

2 / 13 Pretensjonalny to:

zachowujący się sztucznie, krygujący się
zachowujący się naturalnie

3 / 13 Labilny to:

stały
zmienny, chwiejny

4 / 13 Amikoszoneria to:

nadmierna poufałość
reguły obowiązujące w prawie żydowskim

5 / 13 Indyferencja to:

obojętność, bierność
zaangażowanie, aktywność

6 / 13 Adekwatny to:

zgodny z czymś
niezgodny z czymś

7 / 13 Deliberacja to:

rozważanie czegoś lub naradzanie się nad czymś
odrzucanie czyichś poglądów

8 / 13 Odium to:

odejmowanie części składników
uczucie niechęci lub nienawiści do kogoś, kogo obarcza się winą za coś

9 / 13 Lawirować to:

oszukiwać
postępować sprytnie w sytuacjach kłopotliwych

10 / 13 Rewaluacja to:

ustawowe obniżenie kursu danej waluty w stosunku do walut zagranicznych
ustawowe podwyższenie kursu danej waluty w stosunku do walut zagranicznych

11 / 13 Nomada to:

człowiek, który rzadko się przeprowadza
człowiek często zmieniający miejsce pobytu

12 / 13 Inwariant to:

czynnik, cecha lub zjawisko stałe i niezmieniające się w czasie
czynnik, cecha lub zjawisko zmieniające się w czasie

13 / 13 Dysforia to:

objaw zaburzeń psychicznych polegający na reagowaniu rozżaleniem, złością lub agresją na stosunkowo błahe bodźce
fatamorgana