Te słowa łatwo pomylić. Sprawdź się w nietypowym quizie

Brzmią i wyglądają podobnie, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. Zachęcamy do rozwiązania najnowszego quizu.
Twój wynik:

1 / 10 „Przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone". To definicja słowa:

adoptować
adaptować

2 / 10 „Partykuła wzmacniająca przeczenie zawarte w wypowiedzi". To definicja słowa:

bynajmniej
przynajmniej

3 / 10 „Kwadratowa lub okrągła, sztywna czapeczka bez daszka, używana dziś jako część oficjalnego stroju duchownych, przedstawicieli sądownictwa, senatu uniwersyteckiego, profesury". To definicja słowa:

biret
beret

4 / 10 „Dający dobre wyniki, wydajny". To definicja słowa:

efektywny
efektowny

5 / 10 „Wadliwy". To definicja słowa:

felerny
feralny

6 / 10 „Zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji". To definicja słowa:

statut
status

7 / 10 „Uczeń dopuszczony do matury". To definicja słowa:

absolwent
abiturient

8 / 10 „Człowiek przeciwstawiający się panującej władzy, represjonowany z tego powodu". To definicja słowa:

dysydent
decydent

9 / 10 „Pierwiastek chemiczny, lekki, srebrzystobiały metal". To definicja słowa:

magnez
magnes

10 / 10 „Wytrzymałość fizyczna i psychiczna człowieka". To definicja słowa:

hart
chart