Biskupi wydali oświadczenie w kwestii aborcji. „O racji nie decyduje liczba zwolenników”

Biskupi wydali oświadczenie w kwestii aborcji. „O racji nie decyduje liczba zwolenników”

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Arcybiskup Stanisław Gądecki Źródło:Wikimedia Commons / Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym poruszono kwestię aborcji. Pojawiło się w nim wezwanie do opowiedzenia się przeciwko usuwaniu ciąży.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w piątek 26 stycznia w zdecydowanych słowach wypowiedział się przeciwko aborcji i eutanazji. Zaczął od powołania się na encyklikę św. Jana Pawła II „Evangelium vitae”.

Abp. Gądecki cytuje Jana Pawła II 

„Ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich, poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa” – cytował.

Arcybiskup dodawał, że „w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować «ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu»”.

KEP przeciwko aborcji

Duchowny podkreślił, iż nauczanie Magisterium Kościoła nie pozostawia wątpliwości w kwestii uszanowania życia ludzkiego od jego początku aż do naturalnej śmierci. Dodawał, że obowiązek ten obejmuje nie tylko członków Kościoła katolickiego, ale wszystkich ludzi „prawego sumienia”.

Zwrócił też uwagę na kwestię podejmowania decyzji w systemie demokratycznym. Jak podkreślał, większość nie posiada automatycznie racji, a jedynie, że mniejszość nie umiała znaleźć wystarczająco przekonujących argumentów, by stać się większością.

Pisał o „tyranii większości” i odwołał się do zbrodni przeciwko ludzkości. „Czyż te zbrodnie przestałyby być zbrodniami, gdyby nie popełnili ich pozbawieni skrupułów dyktatorzy, ale gdyby nadała im prawomocność zgoda większości?” – pytał.

„O racji nie decyduje liczba zwolenników danego poglądu. Racja – przede wszystkim racja etyczna – często jest po stronie mniejszości. Niekiedy zaś – o czym przypomina postać Sokratesa – po stronie pojedynczego człowieka o dobrze uformowanym sumieniu” – podkreślał abp. Gądecki.

„Już w Starym Testamencie znajdujemy wymowny przykład oporu wobec niesprawiedliwego rozporządzenia władz — i to właśnie takiego, które było wymierzone przeciw życiu. Żydowskie położne sprzeciwiły się faraonowi, który nakazał zabijać wszystkie nowo narodzone dzieci płci męskiej” – czytamy dalej.

Apel biskupów ws. ochrony życia

„W duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej Ojczyzny, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem” – pisał duchowny w oświadczeniu. Ten sam apel skierował do parlamentu oraz prezydenta. Wzywał, by „dali świadectwo prawdziwej troski o życie bezbronne, bo nienarodzone”.

„Sprawa życia oraz jego obrony i promocji nie jest wyłączną prerogatywą chrześcijan. Choć czerpie swe niezwykłe światło i moc z wiary, należy do każdego ludzkiego sumienia, które dąży do prawdy i któremu nie są obojętne losy ludzkości. Życie ma w sobie niewątpliwie coś świętego i religijnego, ale ten jego aspekt nie dotyczy tylko wierzących: chodzi bowiem o wartość, którą każda ludzka istota może pojąć także w świetle rozumu i dlatego bez wątpienia odnosi się ona do wszystkich” – podkreślał arcybiskup w imieniu Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj też:
Kościół o ostatnich projektach rządu Donalda Tuska. „Niosą ze sobą śmierć człowieka”
Czytaj też:
Plany ograniczenia lekcji religii. Abp Depo: To pozwoli młodym ożywić wiarę

Źródło: episkopat.pl