MSZ obsadza placówki w Rosji i na Ukrainie. Nominacje dla nowych ambasadorów

MSZ obsadza placówki w Rosji i na Ukrainie. Nominacje dla nowych ambasadorów

Dodano:   /  Zmieniono: 14
Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski wręczył w czwartek 4 sierpnia nominacje nowym polskim ambasadorom. Włodzimierz Marciniak będzie reprezentował Polskę w Moskwie, a Jan Piekło obejmie placówkę w Kijowie.

Włodzimierz Marciniak został Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy w jego nocie biograficznej zaprezentowanej przez MSZ, Marciniak w latach 1980-1992 r. był adiunktem w katedrze Socjologii i Politologii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, a od 1991 r. Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

Ambasador Włodzimierz Marciniak i Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski

W latach 1992-1997 r.  był zatrudniony w Ambasadzie RP w Moskwie jako radca. W latach 2000-2014 związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, od 2005 do 2008 roku był adiunktem w Instytucie Orientalistycznym UW (Studium Europy Wschodniej).  W latach 2007-2012 był profesorem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University. Od 2012 r. roku jest adiunktem, kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Akademii Ignatianum w Krakowie. W 1989 r. Instytucie Filozofii UW uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2001 r. doktora habilitowanego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Jest autorem licznych publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Zna język angielski i rosyjski.

Jan Piekło został mianowany ­ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP na Ukrainie. MSZ w nocie biograficznej informuje, że Jan Piekło od 2003 r. jest dyrektorem Instytutu Mosty na Wschód w Krasiczynie, a od 2005 r. dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI z siedzibą w Warszawie i Kijowie. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz, a także koordynator projektów edukacyjnych. Jest długoletnim komentatorem ds. wschodnich mediów polskich i ukraińskich. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska). Zna języki: angielski, ukraiński i rosyjski.

Ambasador Jan Piekło i Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski

Źródło: msz.gov.pl
+
 14

Czytaj także