Szkoły w Turcji nie będą już uczyć o ewolucji. Erdogan chce stworzyć „pobożne pokolenie”

Szkoły w Turcji nie będą już uczyć o ewolucji. Erdogan chce stworzyć „pobożne pokolenie”

Ewolucja
Ewolucja / Źródło: Fotolia / cv
Tureccy uczniowie nie będą się już uczyć niczego na temat teorii ewolucji. Temat został usunięty z programu nauczania w ramach zmian wprowadzonych w celu wyeliminowania tematów „kontrowersyjnych”.

Informacje o usunięciu tematu przekazał szef Krajowej Rady Edukacyjnej Alpaslan Durmus. „Jeśli nasi uczniowie nie mają podstaw, wiedzy naukowej i naukowej wiedzy, aby móc zrozumieć kontrowersyjne kwestie, nie będziemy ich takowych uczyć” – powiedział.

Nowy program nauczania, bez informacji dotyczących teorii ewolucji, wejdzie w życie w roku szkolnym 2017-2020. Alpaslan Durmus dodał, że rozszerzone będą lekcje dotyczące narodowych wartości oraz muzułmańskich uczonych. Jak mówił, lekcje dotyczące historii wykraczać będą poza eurocentralizm, a zajęcia muzyczne skupią się na „wszystkich kolorach” muzyki tureckiej.

Krytycy uważają, że nowy system edukacji, jaki wprowadzany jest w Turcji, będzie kolejnym krokiem do pogłębienia wartości konserwatywnych w kraju. Prezydent Recep Tayyip Erdogan zaznaczał już wcześniej, że chce stworzyć „pobożne pokolenie”. Członek świeckiej rady oświatowej (Egitim-Sen) Ebru Yigit poinformował, że argument, iż tematy związane z teorią ewolucji są zbyt trudne dla uczniów dziewiątych klas, nie jest rozsądnym wyjaśnieniem usunięcia go ze szkół.

Ewolucja

Zmiany cech całych grup organizmów następujące z biegiem pokoleń. W połowie XIX stulecia Charles Darwin sformułował teorię naukową ewolucji poprzez dobór naturalny, a odkrycie opublikował w monografii O powstawaniu gatunków (1859). Całe obecne życie na Ziemi pochodzi od wspólnego przodka. Ostatni uniwersalny wspólny przodek, czyli ostatni wspólny przodek wszystkich dzisiejszych organizmów żywych, żył około 3,5–3,8 miliarda lat temu, aczkolwiek w 2015 opisano szczątki mogące stanowić pozostałości życia sprzed 4,1 miliarda lat w skałach Australii Zachodniej.

Czytaj także

 4
 • Gdy byłem dzieciakiem niczego nie sprawdzałem, przyjmowałem wszystko na zasadzie autorytetu. Gdy kończyłem szkołę średnią postanowiłem samodzielnie sprawdzić wiele kwestii, także prawdziwość teorii ewolucji. Co mnie przekonało, że teoria ta jest fałszywa? Pobudził mnie do myślenia mnie m.in. fakt, że wszystkie organizmy pochodzące z warstwy geologicznej kambru pojawiły się nagle i nie miały żadnych przodków. W literaturze geologicznej nagłe pojawienie się na Ziemi takiej mozaiki gatunków określane jest mianem eksplozji kambryjskiej. "Często można spotkać się z poglądem, że warstwy prekambryjskie są tak stare, iż zostały wtórnie zmienione – zmetamorfizowane, w związku z czym występujące w nich skamieniałości musiały ulec zniszczeniu [...] Jednakże w wielu miejscach na Ziemi znamy skały prekambryjskie – piaskowce, kwarcyty czy wapienie – które nie podlegały metamorfizacji, a mimo to brak w nich skamieniałości" ("Czterysta milionów lat historii kręgowców". Zofia Kielan-Jaworowska. Wydawnictwo: Wiedza Powszechna, s. 27).

  U organizmów tych występowały tak złożone organy, jak oczy czy skrzela; kompleksowe systemy fizjologiczne, układ krwionośny - nie różniący się niczym od tego, który mają organizmy współczesne, a także struktury psychologiczne. Dwusoczewkowe oko trylobita charakteryzowało się tak złożoną budową, że profesor geologii uniwersytetów Harvard, Rochester i Chicago, David Raup, oceniał: "Oko trylobita było zaprojektowane w tak przemyślany sposób, że projektu owego nie powstydziłby się żaden współczesny inżynier optyk." (David Raup, "Conflicts Between Darwin and Paleontology", Bulletin, Field Museum of Natural History, Cilt). Te kompleksowe i w pełni rozwinięte bezkręgowce powstały nagle i samoistnie. Nie zaobserwowano żadnych podobieństw do istniejących przed nimi na świecie organizmów jednokomórkowych. Nie znaleziono też żadnych dowodów, które wskazywałyby na istnienie jakiejkolwiek formy przejściowej.

  Douglas Futuyma, znany biolog ewolucjonista, także przyznaje: "Organizmy albo pojawiły się na świecie w doskonałej i ostatecznej formie, albo nie. Jeżeli przyjmiemy drugą wersję, musiały one przejść proces ewolucji. Jeśli jednak prawdziwą okaże się wersja pierwsza, oznacza to, że świat powstał w efekcie aktu stworzenia." (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197).

  Eksplozja kambryjska jest wystarczającym dowodem przeciwko teorii Darwina. Szwajcarski paleoantropolog-ewolucjonista, Stefan Bengston, w opracowaniu dotyczącym ery kambryjskiej pisze: "Fakt ten, wprawiający Darwina w zakłopotanie, wciąż jeszcze nas zadziwia." (Stefan Bengston, Nature, Vol. 345, 1990, s. 765).

  "Warstwa kambryjska jest najstarszą warstwą, w której odkrywa się skamieniałości bezkręgowców. Większość z nich jest w zaawansowanym stadium rozwoju. Wygląda to tak, jakby organizmy owe pojawiły się nagle, bez przejścia kolejnych etapów ewolucji. Fakt ten bardzo cieszy kreacjonistów." (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, s. 229). Jeśli ktoś nie lubi faktów, przyjmie absurdalne hipotezy.
  • Swoją drogą to obecnie obowiązująca naukowa teoria "ewolucji" homo sapiens jest jednym wielkim łgarstwem. Ciekaw jestem natomiast, co zamiast tej teorii będzie wykładane w tureckich szkołach... ze człowiek pochodzi od Allacha?
   • Tysiac lat do tylu cofa sie nauka u Turkow .
    •  
     Treść została usunięta