Watykan potwierdza sprzeczność między przynależnością do lóż masońskich a wiarą katolicką

Watykan potwierdza sprzeczność między przynależnością do lóż masońskich a wiarą katolicką

Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło: Shutterstock / Alessia Pierdomenico
Katolikom pozostaje zabronione wstępować do masonerii – to fragment odpowiedzi Watykanu na pytanie filipińskiego biskupa.

Filipiński biskup Julito Cortes z niepokojem obserwował rosnącą liczbę wiernych, którzy zapisywali się do masonerii. Dlatego zdecydował się poprosić Watykan o sugestie. Dykasteria Nauki Wiary, w piśmie zatwierdzonym przez , przekazała, że „konieczne będzie wdrożenie skoordynowanej strategii wśród poszczególnych biskupów, która obejmowałaby dwa podejścia”.

Dykasteria przekazała, że „aktywne członkostwo w masonerii przez wiernych jest zabronione, ze względu na brak zgodności między doktryną katolicką a masonerią (por. Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary z 1983 r. i Wytyczne opublikowane przez Konferencję Episkopatu w 2003 r.)”.

Masoneria nie dla katolików. Watykan stawia sprawę jasno

„Ci, którzy formalnie i świadomie są zapisani do lóż masońskich i przyjęli zasady masońskie, podlegają postanowieniom wyżej wymienionej Deklaracji. Środki te mają również zastosowanie do ewentualnych duchownych zapisanych do masonerii” – wskazano.

Ponadto dykasteria proponuje, aby filipińscy biskupi prowadzili katechezy w parafiach, których dotyczy obserwowane zjawisko. Portal Vatican News przypomina, że deklaracja z 1983 r., o której mowa w odpowiedzi została opublikowana w przededniu wejścia w życie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kodeks ten nie zawierał wyraźnego potępienia masonerii i ekskomuniki dla jej członków.

Masoneria, znana również jako wolnomularstwo lub sztuka królewska, to międzynarodowy ruch społeczny o charakterze dyskretnym. Została założona w Szkocji i Anglii w XVII wieku i rozprzestrzeniła się na cały świat. Wśród głównych celów wymienia się doskonalenie duchowe i moralne człowieka, krzewienie braterstwa i tolerancji między ludźmi różnych religii, narodowości i poglądów oraz praca na rzecz dobra publicznego. Masoneria obrosła wieloma legendami i jest piętnowana ze względu na teorie spiskowe.

Czytaj też:
Abp Gądecki napisał list do papieża Franciszka. Skrytykował niemieckich hierarchów
Czytaj też:
Chrzest dla osób transseksualnych? Watykan zabrał głos

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Vatican News