Krzyże zostaną w szkołach. Włochy wygrały w Strasburgu

Krzyże zostaną w szkołach. Włochy wygrały w Strasburgu

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Włochy wygrały przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, który rozpatrywał ich odwołanie od poprzedniego orzeczenia Trybunału, sprzeciwiającego się obecności krzyży w szkołach.
Wielka Izba Trybunału 15 głosami za i przy 2 głosach sprzeciwu ostatecznie uznała, że wieszanie krzyży w szkołach nie stanowi naruszenia prawa do wolności ani nie jest elementem "indoktrynacji". Przedstawiciele rządu Silvio Berlusconiego oświadczyli, że są bardzo usatysfakcjonowani piątkowym wyrokiem.

Wyrok został wydany w reakcji na odwołanie włoskiego rządu od  orzeczenia z listopada 2009 roku, w którym sędziowie ze Strasburga stwierdzili, że wieszanie krzyży w klasach szkolnych to naruszenie "prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" oraz "wolności religijnej uczniów". Orzeczenie to Trybunał wydał wówczas w związku ze skargą na obecność krzyża, złożoną przez mieszkającą niedaleko Padwy obywatelkę włoską pochodzącą z Finlandii Soile Lautsi. Ponadto Trybunał nakazał państwu włoskiemu wypłatę kobiecie odszkodowania w wysokości 5 tysięcy euro za "straty moralne".

"Krzyż to nie indoktrynacja"

Analizując odwołanie włoskiego rządu, złożone przy pełnym poparciu Watykanu i Konferencji Episkopatu, Trybunał w Strasburgu przychylił się do przedstawionej w nim tezy o tym, że nie istnieją elementy świadczące o możliwym wpływie obecności krzyża w klasach szkolnych na uczniów. Obecność krzyża w klasach szkolnych "nie może być uważana za  indoktrynację ze strony państwa" - orzekł Trybunał, dodając, że krzyż jest "symbolem zasadniczo biernym", a jego wpływu na uczniów nie można porównywać do aktywności dydaktycznej nauczycieli.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że nie należy do jego kompetencji zajmowanie stanowiska w debacie na temat wartości symbolu krzyża. "Efektom wyeksponowania krzyża" nie należy nadawać aż tak dużej rangi, gdyż obecność ta "nie jest związana z obowiązkowym nauczaniem chrześcijaństwa" - uznano w orzeczeniu.

"To wygrana obywateli"

Minister spraw zagranicznych Włoch Franco Frattini oświadczył w  reakcji na stanowisko Strasburga, że wyrok ten przyjmuje z "wielką satysfakcją". - Dzisiaj wygrało odczucie ludów Europy, ponieważ decyzja ta  wyraża przede wszystkim głos obywateli w obronie własnych wartości i  swojej tożsamości - powiedział szef włoskiej dyplomacji. Wyraził pragnienie, by po tym orzeczeniu Europa "powróciła do podejmowania z taką samą odwagą kwestii tolerancji i wolności religijnej".

Włoska minister oświaty Mariastella Gelmini podkreśliła zaś, że z  przedstawionym w piątek stanowiskiem "utożsamia się większość narodu włoskiego". - To wielkie zwycięstwo na rzecz obrony niezbywalnego symbolu historii i tożsamości kulturowej naszego kraju- oznajmiła minister. - Krzyż stanowi syntezę wartości chrześcijaństwa, zasad, na których opiera się kultura europejska i sama cywilizacja zachodnia: poszanowania dla godności osoby ludzkiej i jej wartości. To zatem symbol, który łączy, a nie dzieli, a jego obecność, także w klasach szkolnych, nie stanowi zagrożenia ani dla  świeckości państwa, ani dla wolności religijnej - dodała szefowa resortu oświaty Włoch.

zew, PAP

Czytaj także

 2
  • M I R E K . G . z . C A N A D A . IP
    ODPOWIEDZ,DO-KOMENTAZA-avx-TE-INNE-SYMBOLE-MOZESZ-SOBJE-WIESZAC,U -SIEBJE -SKAD - ORGINALNJE - POCHODZISZ ,A -OD-KRZYZA-TO-WARA-.FUNDAMENTY -CALEJ - EUROPY - i -CYWILIZOWANEGO - SWIATA - OPARTE - SA - WYLACZNJE -NA-C H R Z E S C I J A N S T W I E !!.JEZELI,TO-KOMUS NIE - ODPOWJADA-NIKT-WAS -N I  E - TRZYMA-DROGA-WOLNA-!!!!!!.MINISTER-SPRAW-ZAGRANICZNYCH-ITALI-FRANCO-FRATTINI - B R A W O - TAKICH-LUDZI-POTRZEBUJE-EUROPA-.JESZCZE-POWINNISCIE,POSCOIAGAC- TE -\"B U R K I- \"z,tych-Z A M A S K O W A N Y C H -KOBIET,BO-NIE-WJADOMO-KTO-SIE-KRYJE-POD,TYUM-MATERJALEM!!!-U-SIEBJE-MOGA-CHODZOIC-NAWET-w-WORKACH - PO - Z I E M N J A K A C H -.BRAWO -ITALJA!!!.DZIEKUJE-MIREK.G.z.CANADA.
    • avx IP
      No tak, ale dowiesimy do krucyfiksów z ukrzyżowanym - INNE symbole i będzie git :P