Papież ochrzcił niemowlęta w Kaplicy Sykstyńskiej

Papież ochrzcił niemowlęta w Kaplicy Sykstyńskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia
W uroczystość Chrztu Pańskiego Benedykt XVI ochrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej 16 niemowląt, dzieci pracowników Watykanu. W homilii papież zwrócił uwagę na to, jak trudnym zadaniem jest wychowanie.

- Wychowanie jest bardzo absorbujące, niekiedy trudne dla naszych ludzkich możliwości, zawsze ograniczonych - powiedział Benedykt XVI. Podkreślił: "wychowawca pełni swoje zadanie do głębi, jego obecność jest uważna i wierna, zaś jego celem jest to, by wychowując słuchać głosu prawdy przemawiającego do jego serca i podążać za nim".

Papież położył nacisk na to, że wychowawca nie może być zaborczy, zaś "modlitwa jest pierwszym warunkiem wychowania". Nawiązując do słów proroka Izajasza, mówił: "Bóg chce dać nam dobre rzeczy do picia i do jedzenia, rzeczy, które mają dobre działanie. My  tymczasem źle wykorzystujemy nasze zasoby, używamy ich do rzeczy, które nie są potrzebne, czy wręcz są szkodliwe".

Pierwszymi zasobami, z których należy czerpać, są Słowo Boże i  sakramenty - przypomniał papież. - Pierwsi muszą się nimi karmić dorośli, by móc prowadzić młodszych w ich wzrastaniu - dodał.

- Rodzice muszą dawać dużo, ale by dawać potrzebują z kolei otrzymywać, inaczej stają się puści, wysychają - zauważył. Według Benedykta XVI "rodzice nie są źródłem". - Są raczej kanałami, przez które muszą przepływać życiodajne soki miłości Boga - ocenił. - Kiedy odłączamy się od źródła, my pierwsi odczuwamy to negatywnie i  nie jesteśmy więcej w stanie wychowywać innych - powiedział papież.

eb, pap

 0

Czytaj także