Eutanazja w Belgii

Eutanazja w Belgii

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Belgii wchodzi w życie ustawa dopuszczająca eutanazję w ściśle określonych warunkach. Belgia będzie drugim po Holandii krajem zezwalającym na eutanazję.
Rada Ministrów zaakceptowała pod koniec tygodnia ostatnie przepisy wykonawcze do ustawy.
Inicjatorami ustawy byli senatorzy z trzech partii koalicji rządzącej, a nie sam rząd. Projektodawcy argumentowali, że trzeba uregulować sytuację, w której "eutanazję i tak praktykuje się w  Belgii na co dzień, tyle że pokątnie".
Możliwość eutanazji obwarowano "bardzo surowymi warunkami". Dopuszcza ona uśmiercenie pacjenta przez lekarza pod warunkiem, że  dorosły lub "wyemancypowany nieletni" pacjent, świadomy i w pełni władz umysłowych, prosi o to na piśmie, wielokrotnie, dobrowolnie, w sposób przemyślany, "bez zewnętrznej presji".
Pacjent musi być w "sytuacji medycznej bez wyjścia" i uskarżać się na "stałe i nie dające się zaakceptować cierpienie fizyczne lub psychiczne, którego nie da się uśmierzyć i które jest wynikiem ciężkiego i nieuleczalnego schorzenia, przypadkowego lub patologicznego".
Możliwa będzie prośba wyrażona w oświadczeniu złożonym "na zapas", a także za pośrednictwem osoby trzeciej, wybranej przez pacjenta i niezainteresowanej materialnie jego śmiercią.
Lekarz będzie miał obowiązek poinformować pacjenta o wszelkich możliwych sposobach leczenia, podtrzymywania przy życiu i  uśmierzania bólu. Uchwalono również ustawę ułatwiającą korzystanie z najlepszych dostępnych metod uśmierzania bólu.
Chory będzie mógł w każdej chwili wycofać prośbę. Lekarz musi odczekać miesiąc i przez ten czas skonsultować się z całym "zespołem leczącym" pacjenta i z drugim lekarzem, a jeśli chory nie jest "w fazie końcowej" - nawet z dwoma lekarzami. O zamiarze trzeba będzie powiadamiać bliskich, wskazanych przez pacjenta.
Wszystkie przypadki wykonanej eutanazji muszą być rejestrowane w  ciągu czterech dni od jej dokonania i będą kontrolowane przez specjalną komisję. Będzie ona kierowała akta wątpliwych spraw do  prokuratury. Eutanazja niespełniająca tych warunków pozostanie karalna.
Według różnych badań, w Belgii dokonuje się co roku od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy aktów eutanazji przez odłączenie od  aparatury lub odstawienie leków podtrzymujących przy życiu, przez podanie dużej dawki środków uśmierzających ból itp.
nat, pap