Ostrzeżenie dla Teheranu

Ostrzeżenie dla Teheranu

Dodano:   /  Zmieniono: 
USA oskarżyły Iran o naruszenie postanowień Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), dając Teheranowi ostatnią szansę na wykazanie, że tak nie jest.
W czasie wtorkowego posiedzenia Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu delegat USA Kenneth Brill, wspierany przez kluczowych zachodnioeuropejskich sojuszników, oświadczył, że raport szefa MAEA Mohameda El-Baradei wskazuje na jaskrawe rozbieżności między deklaracjami Teheranu a ustaleniami inspektorów Agencji, którzy odkryli w Iranie ślady wysoko wzbogaconego uranu, mogącego służyć do produkcji broni atomowej. Świadczy to, że Iran nie wypełnia swych zobowiązań wynikających z układu NPT. Brill zaznaczył, że  przed podjęciem decyzji w sprawie ewentualnych akcji karnych Stany Zjednoczone są jednak gotowe dać Iranowi "ostatnią szansę" na  skorygowanie swej polityki.

"Iran powinien usunąć wszelkie przypadki naruszeń (Układu o  nierozprzestrzenianiu broni jądrowej) wykazane przez MAEA" oraz  "podjąć do końca października wszelkie niezbędne działania w celu wypełnienia klauzul" układu NPT - głosi projekt wspólnej rezolucji francusko-niemiecko-brytyjskiej, przedstawionej Radzie Gubernatorów IAEA.

Projekt wzywa Radę, by zażądała od Iranu ujawnienia "źródeł materiałów i komponentów, które posłużyły do jego programu wzbogacania uranu", zapewnienia "nieograniczonego dostępu do swych ośrodków (nuklearnych), które chce odwiedzić MAEA", a także udzielenia "wszelkich informacji na temat jego doświadczeń w  przetwarzaniu uranu". Wzywa też Iran do "zawieszenia wszelkich dalszych działań związanych ze wzbogacaniem uranu, w tym dostarczania dalszych materiałów nuklearnych" do ośrodka (w Natanz), w którym inspektorzy IAEA odkryli ślady wzbogaconego uranu, mogącego służyć do produkcji broni atomowej.

Popierany przez USA projekt rezolucji wyznacza termin spełnienia tych żądań do końca października, nie grożąc konsekwencjami w  razie ich niespełnienia. Obecni na wiedeńskich obradach dyplomaci podkreślają jednak, że jeśli projekt zostanie zaaprobowany bez większych zmian, może on doprowadzić do zaangażowania w problem irański Rady Bezpieczeństwa. Zdaniem agencji AP, zaangażowanie takie jest prawdopodobne, jeśli Rada Gubernatorów MAEA na  następnym posiedzeniu w listopadzie uzna, że Teheran nie  zastosował się do stawianych mu żądań.

em, pap