Papież dziękuje Polakom

Papież dziękuje Polakom

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Dziękuję Polsce, która na forum europejskim broniła wiernie korzeni chrześcijańskich naszego kontynentu" - powiedział Jan Paweł II na zakończenie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
"Dziękuję Polsce, która na forum europejskim broniła wiernie korzeni chrześcijańskich naszego kontynentu, z których wyrosła kultura i postęp cywilizacyjny naszych czasów. Nie podcina się korzeni z których się wyrosło" - powiedział po polsku Jan Paweł II.

Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Joaquin Navarro-Valls w  sobotę opublikował oświadczenie, w którym wyraził "ubolewanie" Stolicy Apostolskiej wobec braku w Traktacie Konstytucyjnym UE zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy.

"Stolica Apostolska nie może nie wyrazić ubolewania z powodu sprzeciwu niektórych rządów wobec propozycji zapisu, dotyczącego chrześcijańskich korzeni Europy. Jest to zaprzeczeniem oczywistego faktu historycznego oraz tożsamości narodów europejskich" -  czytamy w oświadczeniu.

W oświadczeniu Navarro-Valls wyraził także "uznanie i  wdzięczność" Stolicy Apostolskiej dla "rządów, które mając świadomość przeszłości i historycznej perspektywy, kiedy nabiera kształtu nowa Europa, starały się dać konkretny wyraz uznanemu dziedzictwu religijnemu" naszego kontynentu.

W oświadczeniu podkreślono również, że "nie należy zapominać o  wielkim zaangażowaniu, z jakim wiele różnych autorytetów starało się o umieszczenie wzmianki o chrześcijańskim dziedzictwie Europy w traktacie, poprzez stymulowanie refleksji odpowiedzialnych przedstawicieli świata politycznego, obywateli i opinii publicznej w odniesieniu do kwestii o niedrugorzędnym znaczeniu w dzisiejszej sytuacji narodowej, europejskiej i światowej".

Jan Paweł II w przemówieniu, poprzedzającym południową modlitwę Anioł Pański, mówił o obchodzonym w niedzielę Dniu Uchodźcy. Wezwał do zaangażowania na rzecz uchodźców.

Jan Paweł II zwrócił się z apelem do wspólnoty międzynarodowej, "aby usunęła przyczyny tego bolesnego zjawiska". Powiedział, że  "każdy człowiek potrzebuje bezpiecznego miejsca do życia. Uchodźcy dążą do tego, ale niestety w wielu krajach świata nadal miliony ludzi żyją w tymczasowych obozach lub też ograniczani są w swoich prawach".

ss, pap