Kompromisowa stabilizacja

Kompromisowa stabilizacja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Obradujący w Brukseli ministrowie finansów 12 państw strefy euro osiągnęli kompromis w sprawie reformy Paktu Stabilności i Wzrostu.
Według owego przedstawiciela, który zastrzegł sobie anonimowość, zaproponowana przez francuskiego ministra finansów Thierry'ego Bretona formuła została zaaprobowana przez wszystkich uczestników spotkania.

Kompromisowa formuła uwzględnia postulat Niemiec, by przy ocenie ich deficytu budżetowego uwzględniano koszty zjednoczenia kraju.

"Przezwyciężono jedyną istotną przeszkodę, wszystkich dwunastu wyraziło zgodę. To jest porozumienie" - powiedział informator Reutera. Nie podał jednak żadnych szczegółów na temat tekstu osiągniętego porozumienia.

Agencja dpa nie potwierdziła na razie, by kompromis został już zawarty. Przytoczyła natomiast wypowiedź belgijskiego ministra finansów Didiera Reyndersa, iż porozumienie jest bliskie, ale  Niemcy jeszcze go nie zaakceptowały.

Wiążący państwa strefy euro pakt stabilizacyjny nakłada na nie obowiązek utrzymywania deficytu budżetowego na poziomie poniżej 3  procent produktu krajowego brutto. Kraje, które nie radzą sobie obecnie z tym wymogiem - a przede wszystkim Niemcy - chcą zniesienia zawartych w pakcie finansowych sankcji karnych za  nadmierny deficyt. W opinii rządu Niemiec, ocena deficytu powinna być łagodniejsza, jeśli jest on efektem chwilowego wzrostu wydatków państwa w ramach pobudzania gospodarki.

Poprzednie spotkanie unijnych ministrów finansów w sprawie reformy paktu stabilizacyjnego 8 marca okazało się bezowocne. Postanowiono wówczas zebrać się ponownie tuż przed unijnym szczytem, który odbędzie się w dniach 22-23 marca.

W ubiegłym roku dziewięć "starych" państw Unii Europejskiej, w  tym Niemcy i Francja, przekroczyły dopuszczalny limit deficytu budżetowego. Najgorszy wynik odnotowano w Grecji, gdzie przewaga państwowych wydatków nad dochodami sięgnęła 6,1 procent PKB. Także pięć spośród dziesięciu nowych krajów członkowskich UE nie było w  stanie ograniczyć deficytu do postulowanych w pakcie stabilizacyjnym rozmiarów.

ss, pap