Temat: Ostrzeżenia pogodowe

Ostrzeżenia pogodowe

Burza
Burza / Źródło: Fotolia / Ethan
Gdzie będą burze? Czy dziś będzie padać deszcz, śnieg albo grad? Gdzie będzie wichura? Czy spodziewane są podtopienia? Jaka będzie pogoda? – na te wszystkie pytania odpowiada Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej, który wydaje ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla Polski. Alerty IMGW dzielone są na 3-stopniowej skali, gdzie ostrzeżenie 1. stopnia dotyczy najmniej intensywnych zjawisk pogodowych, a 3. stopnia – najbardziej groźnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy to instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną w Polsce. Jednym z jego głównych zadań jest monitorowanie sytuacji pogodowej na terenie kraju i wydawanie wraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ostrzeżeń pogodowych. Aktualne ostrzeżenia pogodowe IMGW dostępne są na stronie internetowej http://pogodynka.pl/ostrzezenia.

Ostrzeżenia meteorologiczne – co oznaczają?

Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia

„Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.

Ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia

„Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych”.

Ostrzeżenie meteorologiczne 3. stopnia

„Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych”.

Co oznaczają ostrzeżenia hydrologiczne?

Ostrzeżenie hydrologiczne 1. stopnia

„Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody”.

Ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia

„Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych”.

Ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia

„Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych”.

Powiązane teksty