Temat: Marian Banaś

Marian Banaś

Marian Banaś
Marian Banaś / Źródło: Ministerstwo Finansów
Marian Banaś 30 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od 4 czerwca 2019 roku był ministrem finansów. Zastąpił Teresę Czerwińską. Wcześniej był podsekretarzem oraz sekretarze stanu w Ministerstwie Finansów, szefem Służby Celnej oraz szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Marian Banaś – wykształcenie

Marian Banaś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010).

Marian Banaś – działalność polityczna

W latach 1976-1980 zakładał Akcję na rzecz Niepodległości oraz Instytut Katyński. W latach 1981-83 był więźniem politycznym. Odbywał karę pozbawienia wolności za działalność opozycyjną w „Solidarności”. Był doradcą ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Był podsekretarzem i sekretarzem stanu w ministerstwie finansów, a 28 listopada 2005 został mianowany na stanowisko szefa Służby Celnej. Następnie, w 2016 r. był szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Marian Banaś – oznaczenia państwowe

Minister Marian Banaś został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymał w 1990 roku od rządu RP na uchodźstwie. Następnie w roku 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem „Niezłomnym w Słowie". W 2015 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył go także Krzyżem Wolności i Solidarności.

Marian Banaś – życie prywatne

Minister Marian Banaś posiada czarny pas w Karate. Jest także trenerem tej dyscypliny sportu. Minister Banaś ma żonę i trójkę dzieci.

Powiązane teksty