Temat: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Centrala PGNiG
Centrala PGNiG / Źródło: Mat. prasowe/PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) to największa spółka w Polsce, która zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Powstanie PGNiG

Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo powstało w wyniku ustawy ministra górnictwa i energetyki 1 września 1982 r. W jego skład wchodziło 61 zakładów. Działalność przedsiębiorstwa obejmowała poszukiwania i eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także dostawy tych surowców dla ludności i przemysłu.

Wcześniej, od 1976 r., funkcjonowało Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowniczego (ZGNiG), które z kolei zostało utworzone z połączenia Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego i Zjednoczenia Przemysłu Naftowego.

Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 30 października 1996 r. zostało przekształcone w spółkę akcyjną ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. W jej skład weszły okręgowe zakłady gazownicze z siedzibami w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Wrocławiu i Zabrzu, a także zakłady poszukiwań i wydobycia oraz zakłady serwisowe.

PGNiG w XXI wieku

W 2004 r. utworzono spółkę PGNiG-Przesył (obecnie OGP-Gaz System), która zarządza siecią przesyłową i prowadzi działalność operatorską.

23 września 2005 r. PGNiG SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki są notowane w ramach indeksu 20 największych polskich firm – WIG20.

W 2007 r. na mocy dyrektywy Unii Europejskiej oraz Prawa Energetycznego, które nałożyły prawny obowiązek rozdzielenia dystrybucji gazu od działalności handlowej oraz wydzielenia operatorów systemu dystrybucyjnego, powstało sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (obecnie Polska Spółka Gazownictwa).

W listopadzie 2009 r. PGNiG SA znalazła się na giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2011 r. PGNiG za 2,96 mld zł 99,8 proc. akcji Vettenfall Heat Poland i został właścicielem Elektrociepłowni Warszawskich.

1 sierpnia 2014 r. działalność rozpoczęła spółka PGNiG Obrót Detaliczny.

W czerwcu 2016 r. do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu przypłynął pierwszy komercyjny ładunek skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktu PGNiG SA z Qatargas. W czerwcu 2017 r. PGNiG sprowadziło do Polski pierwszy ładunek skroplonego gazu pochodzący z USA.

W lutym 2017 r. PGNiG otworzyło biuro handlowe w Londynie. Spółka ma także przedstawicielstwa w Brukseli, Moskwie, Kijowie i we wsi Makarowa na Białorusi.

Strategia PGNiG

Strategia PGNiG określa siedem strategicznych obszarów działalności Grupy oraz definiuje dla nich cele i aspiracje strategiczne na lata 2017-2022. Obejmują one:

 1. Poszukiwanie i wydobycie – zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35 proc., zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok. 41 proc., istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż, a także utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów.
 2. Obrót hurtowy – budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po roku 2022 oraz zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o ok. 7 proc.
 3. Obrót detaliczny – maksymalizacja marży w obrocie detalicznym przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh/ rocznie.
 4. Magazynowanie – zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania.
 5. Dystrybucja – budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych oraz zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16 proc.
 6. Energetyka i ciepłownictwo – zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20 proc.
 7. Centrum korporacyjne – zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (planowane wydatki na poziomie ok. 680 mln PLN), poprawa efektywności operacyjnej GK PGNiG oraz budowa wizerunku Grupy.

Segmenty działalności PGNiG

 • Poszukiwanie i wydobycie, czyli pozyskanie węglowodorów ze złóż i przygotowanie produktów do sprzedaży. Segment obejmuje cały proces – przeprowadzanie analiz geologicznych, badań geofizycznych i wierceń, zagospodarowanie i eksploatacja złóż.
 • Obrót i magazynowanie, czyli obrót gazem ziemnym w Polsce i na rynkach zagranicznych. Segment specjalizuje się w sprzedaży gazu, który jest wydobywany ze złóż krajowych lub importowany.
 • Dystrybucja, czyli przesyłanie siecią dystrybucyjną gazu wysokometanowego i zaazotowanego, a także koksowniczego do klientów detalicznych i korporacyjnych.
 • Wytwarzanie, czyli wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza oraz dystrybucja ciepła.

Zarząd PGNiG

 • Piotr Woźniak – Prezes Zarządu
 • Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGNiG

 • Bartłomiej Nowak – Przewodniczący
 • Piotr Sprzączak – Wiceprzewodniczący
 • Sławomir Borowiec – Sekretarz
 • Andrzej Gonet – Członek
 • Grzegorz Tchorek – Członek
 • Piotr Broda – Członek
 • Mieczysław Kawecki – Członek
 • Stanisław Sieradzki – Członek

Powiązane teksty