Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano: 1
Nie kradnij
Jesteśmy chyba jedynym krajem aspirującym do członkostwa w Unii Europejskiej, który w minionej dekadzie nie dopracował się rozwiązań prawnych sprawiedliwie i rzetelnie regulujących kwestie zwrotu majątku przedwojennym właś-cicielom. Dlaczego tak elementarna w państwie prawa kwestia nie znajduje poparcia w Sejmie? Zapewne nasi demokratycznie wybrani posłowie opowiadają się za stosowaniem w Polsce moralności Kalego i fakt grabieży cudzego majątku nie tylko ich nie bulwersuje, ale uznają go za zupełnie normalny. A może powodem nieuregulowania tej kwestii jest głębokie przekonanie o niewielkiej szkodliwości społecznej przestępstwa, jakim jest zagrabienie cudzego mienia?

PIOTR JERZY KOZDON

Maturalne myszy
Jestem uczniem trzeciej klasy liceum, będę więc zdawał maturę na nowych zasadach. Tym bardziej zainteresował mnie felieton "Maturalne myszy" (nr 16). Nie sądzę, żeby uczniowie zdający nową maturę byli w gorszej sytuacji niż ich starsi koledzy. Zdanie matury, to znaczy zaliczenie poziomu podstawowego, nie powinno sprawić kłopotu nawet bardzo przeciętnemu uczniowi. Wymaga to podstawowej wiedzy i umiejętności (często ze szkoły podstawowej), a ich brak zakrawa na ignorancję! Poziom rozszerzony, o wyższym stopniu trudności, umożliwia wykazanie się uczniom o większych ambicjach.

KAMIL POLAŃSKI

Jesteśmy normalni
Mieszkam we Francji prawie dwadzieścia lat. Z artykułów, które przeczytałem ostatnio we "Wprost", wynika, że Polacy to złodzieje, debile, analfabeci i mordercy. Żyjąc na odmitologizowanym Zachodzie, dochodzę do wniosku, że Polacy są takim narodem jak inne. Mają wady i zalety, powody i do dumy, i do wstydu. Nie popadajmy więc z jednej skrajności w drugą: jesteśmy najzupełniej normalni.

MAREK JURKOWSKI
Więcej możesz przeczytać w 20/2001 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1