Wektory

Wektory

Dodano: 
Kiedy stanieją rozmowy telefoniczne?

Tomasz Szyszko
minister łączności

Wprowadzenie konkurencji na rynku połączeń międzymiastowych jest istotnym, choć nie jedynym krokiem na drodze do liberalizacji sektora telekomunikacyjnego. Od 2002 r. zniesione zostaną koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, co powinno przyspieszyć rozwój tego rynku. Kolejnym ważnym zadaniem jest demonopolizacja sektora dostawców usług internetowych. Mimo pewnych problemów w sferze połączeń międzymiastowych jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego przebiegu liberalizacji. Nie wolno zapominać, że istotną konkurencją dla TP SA stali się również operatorzy GSM. W niedawnej ankiecie Urzędu Regulacji Telekomunikacji aż 40 proc. osób stwierdziło, że zastanawia się nad rezygnacją z usług TP SA i kupnem telefonu komórkowego. Postawa TP SA wobec procesu liberalizacji może czasem budzić wątpliwości. Spółka stara się bronić swojej pozycji, ale rynek telekomunikacyjny rozwija się zbyt dynamicznie, by móc powstrzymać konkurencję. Dlatego ceny rozmów telefonicznych na pewno będą spadać. Oczekujemy na przykład, że w przyszłym roku połączenia międzystrefowe będą o kilkadziesiąt procent tańsze.
 
WŁodzimierz StrzemiŃski
prezes Niezależnego Operatora Międzystrefowego

Od 1 lipca użytkownicy telefonii stacjonarnej mogą wybierać operatora połączeń międzymiastowych. Tego dnia zainaugurowaliśmy działalność, będąc pierwszym konkurencyjnym dla TP SA operatorem międzystrefowym. Wejście na rynek nowych podmiotów oznacza otwarcie kolejnego etapu w długotrwałym procesie liberalizacji sektora telekomunikacyjnego. Minister łączności ogłosił wyniki przetargu na koncesje umożliwiające świadczenie usług międzystrefowych w lutym 2000 r. Po uregulowaniu wysokich opłat koncesyjnych operatorzy otrzymali w maju zeszłego roku uprawnienia do rozpoczęcia działalności. Niestety, z powodu braku istotnych uregulowań prawnych i nieprecyzyjnie określonego modelu funkcjonowania rynku prace nad ustaleniem zasad współpracy z TP SA trwały ponad rok. Doświadczenia pierwszych dni działalności rynkowej wskazują z jednej strony na bardzo duże zainteresowanie klientów, a z drugiej - na trudności we współpracy z operatorem dominującym. Mamy nadzieję, że konkurencja na rynku przyczyni się do poszerzenia oferty usług telekomunikacyjnych i spadku cen. Do tego niezbędna jest jednak wola współpracy ze strony TP SA.


Więcej możesz przeczytać w 28/2001 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0