Wektory

Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Trzeźwa Polska?


RYSZARD SKUBISZ
profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Od 14 września, czyli po wejściu w życie nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, możliwości reklamowania napojów alkoholowych i informowania o sponsorowaniu imprez przez ich producentów i dystrybutorów będą znacznie mniejsze. Celem tych zmian jest ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce. Z doświadczeń krajów Unii Europejskiej wynika jednak, że nie zachodzi wyraźna korelacja między zakazami reklamy używek a ich konsumpcją. Zależy ona bowiem od wielu czynników, wśród których reklama ma umiarkowane znaczenie. Stosowanie nowych przepisów będzie sprawiało istotne trudności, ponieważ te regulacje zawierają niejednoznaczne sformułowania, które nie zawsze pozwalają rozgraniczyć zachowania rynkowe dozwolone od niedozwolonych. Skutkiem braku precyzji jest zatem brak bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców działających w tym sektorze.


BOGUSŁAW PRAJSNER
wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nie wiem, czy Polska będzie bardziej trzeźwa. To nie zależy od samej ustawy. Nowelizacja ma na celu usprawnienie obecnych przepisów. Chodzi m.in. o wyegzekwowanie zakazu reklamy alkoholu, dotychczas często omijanego. Reklamy oraz kryptoreklamy napojów alkoholowych powinny zniknąć z billboardów, a w telewizji, radiu i kinach będą mogły być emitowane tylko między godz. 23.00 a 6.00. Zakaz konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych stawia nas w rzędzie krajów europejskich, w których nie spotyka się na ulicach pijanych osób. Już teraz ludzie, widząc pijących alkohol na przykład na osiedlu, proszą o interwencję policję lub straż miejską. Można też oczekiwać, że ograniczona zostanie sprzedaż alkoholu nieletnim. Podobne ustawy dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych funkcjonują w innych krajach Europy, a wiele polskich rozwiązań uważa się za wzorcowe.


Więcej możesz przeczytać w 37/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0