Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
CEZARY BANASIŃSKI
Czy Polska przestanie być krajem, w którym prawa konsumentów są słabo chronione? Jedno jest pewne - nie zależy to wyłącznie od istniejącego od przeszło dziesięciu lat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd nakłada dotkliwe kary na monopolistów, lecz ci odwołują się do sądów, a sprawy ciągną się latami. Cezary Banasiński, którego premier Jerzy Buzek mianował nowym prezesem UOKiK, będzie miał więc równie trudną rolę do odegrania jak Tadeusz Aziewicz, poprzedni szef urzędu antymonopolowego.

Od kwietnia tego roku obowiązuje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadziła ona wymóg kadencyjności prezesa urzędu antymonopolowego (kadencja trwa pięć lat), który wybierany będzie w drodze konkursu organizowanego przez kancelarię premiera. Banasiński jest pierwszym prezesem wyłonionym w ten sposób.
Cezary Banasiński urodził się w 1953 r. Ukończył prawo i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach był pracownikiem naukowym uniwersytetu. W latach 1991-1996 pełnił funkcję doradcy pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej w URM. W 1996 r. został doradcą ministra ds. integracji europejskiej, a rok później doradcą w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedzialnym za analizę orzecznictwa europejskiego. Od czerwca 2000 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

COLIN POWELL
Szef amerykańskiej dyplomacji, weteran wojny w Wietnamie i bohater wojny w Zatoce Perskiej, stał się nieformalnym liderem koalicji antyterrorystycznej, odpowiedzialnym za logistykę i koordynację działań dyplomatycznych, militarnych i gospodarczych. Politycznym przywódcą tej koalicji pozostaje prezydent USA George W. Bush.

Powell poinformował, że Stany Zjednoczone przedstawią przekonujące dowody, że za ataki na Nowy Jork i Waszyngton odpowiada Osama bin Laden. W rejon Zatoki Perskiej i Morza Śródziemnego wpływają tymczasem kolejne lotniskowce. Amerykańskie samoloty dotarły nawet do Uzbekistanu. Mobilizowani są dodatkowi rezerwiści. Amerykańska prasa spekuluje, że Powell, w przeciwieństwie do sekretarza obrony Donalda Rumsfelda, jest przeciwnikiem atakowania wielu celów, bo mogłoby to osłabić jedność obozu walczącego z terrorystami. Jednocześnie - podobnie jak Bush - zapowiada długotrwałą kampanię wojskową. Colin Powell urodził się w 1937 r. w nowojorskim Harlemie. Studiował na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Przez 35 lat był żołnierzem zawodowym, służył w Wietnamie. Za prezydentury Ronalda Reagana kierował Radą Bezpieczeństwa Narodowego.
W 1989 r. został szefem sztabu generalnego armii amerykańskiej. Kierował operacją "Pustynna burza". Po odejściu ze stanowiska założył fundację Obietnica Ameryki, wspierającą edukację młodzieży z najbiedniejszych grup społecznych.

ARNOLD RÜÜTEL
W kolejnym kraju środkowo-wschodniej Europy szefem państwa został przedstawiciel władz rządzących przed 1990 r. Prezydentem Estonii - z sukcesem wprowadzającej liberalną politykę gospodarczą i kandydującej do Unii Europejskiej oraz NATO - został Arnold Rüütel. Oznacza to, że w krajach regionu coraz mniej liczą się odwołania do historii, a coraz bardziej - pragmatyzm.

Rüütel, lider Związku Ludowego, niewielkiej partii opozycyjnej, zastąpi kończącego w październiku drugą (ostatnią) kadencję Lennarta Meriego, pierwszego prezydenta niepodległej Estonii. Wyboru głowy państwa w drugiej turze dokonało Kolegium Elektorskie złożone z parlamentarzystów i członków władz lokalnych. Utworzono je, gdy w sierpniu trzy razy bez skutku prezydenta próbował wybrać parlament. W ostatecznej rozgrywce Rüütel pokonał Toomasa Saviego, przewodniczącego estońskiego parlamentu. Nowy prezydent zawdzięcza wyborcze zwycięstwo elektorom z prowincji, liczącym, że będzie on rzecznikiem zwiększenia wydatków socjalnych.
Arnold Rüütel urodził się w 1928 r. Był sekretarzem KC Komunistycznej Partii Estonii, przewodniczącym parlamentu Estońskiej SRR. Przeciwnicy prezydenta elekta wypominają mu komunistyczną przeszłość, ale jego rodacy pamiętają również, że odegrał ważną rolę w oderwaniu się kraju od ZSRR. Rüütel uważany jest za przeciwnika sprzedawania przedsiębiorstw zagranicznemu kapitałowi. Deklaruje natomiast, że jest zwolennikiem wejścia Estonii do NATO i UE.
Więcej możesz przeczytać w 39/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0