Know - how

Know - how

Dodano:   /  Zmieniono: 

Lek w rajstopach

W Stanach Zjednoczonych opatentowano rajstopy, których noszenie umożliwia zwalczanie cellulitis. Terapeutyczne działanie rajstop zapewnia dodana do nylonowych nici substancja, stosowana między innymi w leczeniu astmy oskrzelowej. W nie noszonych rajstopach polimer organiczny i substancja czynna leku są z sobą ściśle związane. Wiązanie to pęka dopiero po założeniu rajstop. Wówczas substancja czynna zaczyna przenikać do skóry. Aby lek dostatecznie spenetrował chore miejsca, rajstopy należy nosić przez osiem godzin dziennie. Wynalazcy twierdzą, że można je zakładać wielokrotnie. Pranie w łagodnych detergentach nie wymywa leczniczej substancji. Ponieważ na razie nie wiadomo, czy dłuższe ich noszenie nie wywołuje efektów ubocznych, firma, która wykupiła patent, jeszcze nie produkuje tych rajstop masowo.

Blokada NMDA

Naukowcy z Nowej Zelandii i uSA twierdzą, że możliwe jest opracowanie szczepionki zapobiegającej uszkodzeniom mózgu, które powstają wskutek napadów epilepsji czy udarów. W mózgu, w pobliżu miejsca dotkniętego udarem, wydziela się olbrzymia ilość glutaminianu (neuroprzekaźnik). W wyniku tej reakcji zaczyna się nadmiernie uwalniać wapń, co z kolei prowadzi do niszczenia komórek nerwowych. Dotychczas tak intensywnemu wydzielaniu się wapnia przy udarze zapobiegano, podając odpowiednie leki. Niestety, dawki farmaceutyków musiały być bardzo wysokie i często wywoływały u chorych zaburzenia motoryczne lub psychozy. Naukowcy stwierdzili, że jeśli zablokuje się receptor NMDA (N-metylo-D-aspartatu), z którym łączy się glutaminian, nie dojdzie do gwałtownego uwalniania się wapnia. Sporządzili doustną szczepionkę i przetestowali ją na szczurach. Jednej z grup kontrolnych nie podano nic, drugiej - placebo. Grupa doświadczalna otrzymała szczepionkę. Miesiąc później u szczurów sztucznie wywoływano fale epileptyczne. u 19 z 25 gryzoni należących do grup kontrolnych zaobserwowano oznaki padaczki oraz zniszczenia w obrębie mózgu. W grupie zaszczepionej atak wystąpił tylko u dwóch szczurów. Podanie szczepionki szczurom pięć miesięcy przed wywołaniem u nich padaczki nie chroniło całkowicie zwierząt przed zniszczeniem ich tkanki mózgowej. uszkodzenia były jednak aż w 70 proc. mniejsze niż u szczurów nie zaszczepionych.

MIT w czołówce

W amerykańskim kompleksie badawczym działającym pod patronatem Massachusetts Institute of Technology (MIT) powstaje McGovern Institute for Brain Research (Instytut Badań nad Mózgiem). Gdy zakończy się jego budowa w 2004 r., MIT stanie się światowym liderem w dziedzinie badań nad mózgiem. W ciągu najbliższych 20 lat fundator instytutu Patrick McGovern przeznaczy na jego dofinansowanie 350 mln uSD. Docelowo w szesnastu laboratoriach instytutu ma pracować trzysta osób. Jego dyrektorem będzie Philip Sharp, który w 1993 r. otrzymał Nagrodę Nobla za pracę nad kwasem rybonukleinowym. Instytut będzie współpracował z Martinos Imaging Center (MIC) i Center for Learning and Memory (CLM). Podczas gdy MIC będzie prowadzić prace nad takimi technologiami, jak rezonans magnetyczny czy pozytronowa tomografia emisyjna, CLM ma kontynuować badania procesów uczenia się i zapamiętywania oraz zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym. Nowy instytut zajmie się głównie badaniem wyższych funkcji mózgu, jak przetwarzanie informacji. Będzie to jedna z najważniejszych dyscyplin naukowych w XXI w.

unijna kiełbasa

Niektóre wyroby wędliniarskie produkowane w Niemczech zawierają zmieloną tkankę mózgową. Mózg zwierząt stanowi tani rzeźnicki dodatek. Jeśli w tych wyrobach znajdują się niebezpieczne priony, stanowiące zalążki choroby wściekłych krów (BSE), to zjedzenie takiej kiełbasy może wywołać u ludzi chorobę Creutzfeldta-Jacoba. Charakteryzuje się ona stopniowym otępieniem umysłowym. W krajach, w których udowodniono istnienie BSE u bydła, wprowadzono nakaz niszczenia mózgów i rdzeni kręgowych zwierząt. Komisja Europejska postuluje, by to zalecenie było przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich. Mimo wszystko może się zdarzyć, że w sprzedaży znajdą się wyroby zawierające czynnik zakaźny BSE. Aby temu przeciwdziałać, należy - zdaniem niemieckich naukowców - całkowicie wyeliminować tkankę mózgową z przetworów mięsnych. W tym celu opracowali oni test, który pozwala stwierdzić jej obecność w kaszance, kiełbasie, metce czy wątrobiance. uczeni pobrali 566 próbek wyrobów kiełbasianych na terenie całych Niemiec. Ponieważ tkanka mózgowa zawiera bardzo dużo cholesterolu, zmierzyli jego poziom. W próbkach bogatych w cholesterol poszukiwali enzymu enolazy, charakterystycznego dla neuronów mózgowych. Jego obecność stwierdzono w 9 proc. badanej wątrobianki i 15 proc. metki.

Więcej możesz przeczytać w 14/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Opracował:
-
 0