Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
KOFI ANNAN
"To wyróżnienie to bardziej wyraz tęsknoty za pokojem na świecie niż premia za konkretne dokonania" - tak Henry Kissinger, były amerykański doradca ds. bezpieczeństwa, skomentował uhonorowanie Pokojową Nagrodą Nobla Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej obecnego szefa Kofiego Annana. Nagrodę przyznano "za starania o stworzenie lepiej zorganizowanego i bardziej pokojowego świata".

Annan od lat wymieniany był w gronie faworytów Komitetu Noblowskiego, dlatego tegoroczny werdykt nie jest zaskoczeniem. Wcześniej wyróżniano już instytucje ONZ, na przykład UNICEF, Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodową Organizację Pracy. W uzasadnieniu nagrody stwierdzono, że "sekretarz generalny stawił czoło nowym wyzwaniom, takim jak HIV i AIDS oraz międzynarodowy terroryzm, doprowadził też do bardziej efektywnego wykorzystania skromnych środków organizacji".
Kofi Annan urodził się w 1938 r. w arystokratycznej rodzinie w Ghanie. Ukończył Université de Hautes Etudes Internationales w Genewie oraz Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Pracę w ONZ rozpoczął na początku lat 60., pracował m.in. w Komisji Ekonomicznej ds. Afryki i w Światowej Organizacji Zdrowia. W 1990 r. negocjował warunki uwolnienia zachodnich zakładników z Bagdadu. W 1993 r. został zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych. Urząd sekretarza generalnego ONZ sprawuje od 1997 r.

WŁADYSŁAW FRASYNIUK
"Wiem, że jestem kontrowersyjny. Mówicie o mnie barbarzyńca w ogrodzie. (...) Mamy po 11 września na świecie i po 23 września w Polsce nową rzeczywistość, może więc czas, aby na czele partii stanął barbarzyńca" - mówił Władysław Frasyniuk podczas nadzwyczajnego kongresu Unii Wolności. Większość delegatów podziela jego opinię, bo zdecydowanie wygrał wybory na nowego przewodniczącego UW.

Po klęsce ugrupowania w wyborach parlamentarnych Bronisław Geremek, dotychczasowy lider unii, podał się do dymisji, winę za porażkę biorąc na siebie. Frasyniuk, zastępca Geremka, wygrał rywalizację o przywództwo partii z Januszem Okrzesikiem i Janem Królem. Nowy szef zapowiada, że pod jego kierownictwem w Unii Wolności znajdzie się miejsce i dla liberałów, i dla etosowców. Pierwszym poważnym wyzwaniem dla UW będą przyszłoroczne wybory samorządowe. Unia chce zaproponować "rozsądnym ugrupowaniom" kandydowanie ze wspólnej listy.
Władysław Frasyniuk urodził się w 1954 r. Ukończył technikum samochodowe we Wrocławiu. Jest współwłaścicielem firmy transportowej. W latach 1981-1990 kierował dolnośląską "Solidarnością". Był więźniem politycznym. Uczestniczył w obradach "okrągłego stołu". Stał na czele Ruchu Obywatelskiego - Akcja Demokratyczna, potem był wiceprzewodniczącym Unii Demokratycznej. Od 1994 r. zasiada we władzach Unii Wolności. Posłem na Sejm był od 1991 r.

ADAM MICHNIK
Adam Michnik to jednoosobowa, lecz bardzo wpływowa partia - twierdzi wielu polityków. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" jest też jednym z najbardziej docenianych za granicą Polaków. W ostatnich tygodniach przyznano mu Order Wielkiego Księcia Giedymina, nagrodę niemieckiej Fundacji Bertelsmanna i Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Michnik nagradzany jest nie tylko za to, że jest szefem gazety, która odniosła sukces. Podkreśla się jego wkład w rozwój demokracji i obronę praw człowieka. W ubiegłym roku Międzynarodowy Instytut Prasy zaliczył go do grona pięćdziesięciu "bohaterów wolności prasy na świecie". Wyróżnienie od prezydenta Niemiec wręczył Michnikowi ambasador Frank Elbe, który pochwalił "Gazetę Wyborczą" za to, że "dzień po dniu wpisuje Polskę do Europy". Michnik wspominał o ważnych wydarzeniach w stosunkach polsko-niemieckich i dziękował za wsparcie dla polskiej opozycji w czasach PRL.
Adam Michnik urodził się w 1946 r. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako jeden z czołowych organizatorów demokratycznej opozycji był wielokrotnie więziony i szykanowany. Działał w KOR, był wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych i doradcą NSZZ "Solidarność". Uczestniczył w obradach "okrągłego stołu". W latach 1989--1991 był posłem na Sejm z listy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
Więcej możesz przeczytać w 42/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0