Dossier

Dossier

"Do zjednoczenia partii tworzących AWS mogą doprowadzić tylko referenda w poszczególnych ugrupowaniach, to one muszą same zdecydować, czy chcą być razem. W polityce nic się nie dzieje na polecenie, nawet przewodniczącego AWS"
PAP
MACIEJ PŁAŻYŃSKI
Lat 42. Marszałek Sejmu RP.


"Poważna organizacja, jaką jest Akcja Wyborcza Solidarność, nie powinna pozwalać sobie na hucpę wobec urzędującego prezydenta, związaną z doniesieniami o jego działalności w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej"
"Gazeta Wyborcza"
JAN MARIA ROKITA
Lat 40. Prezes SKL.


"W Polsce 57 proc. społeczeństwa jest przeciwko pornografii. Gdyby Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę o jej zakazie, myślę, że zyskałby miano pornoprezydenta"
Program III PR
MARIAN PIŁKA
Lat 45. Prezes ZChN.


"Unia Europejska wyraźnie stopniuje kolejne żądania, aby opóźnić przyjęcie nowych kandydatów. Prawdziwym pytaniem już nie jest, czy Węgry są gotowe do członkostwa, ale czy to druga strona jest gotowa nas zaakceptować"
Na spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej
VIKTOR ORBAN
Lat 37. Premier Węgier.
Więcej możesz przeczytać w 14/2000 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0