Cytaty z Tacyta

Cytaty z Tacyta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ile czasu potrzeba, byśmy odczuli zauważalną poprawę?
"Chociaż dysproporcje są systematycznie zmniejszane, zauważalna poprawa wymaga czasu"
"Trybuna Robotnicza", 18 maja 1988 r.

W tym tygodniu na łamach prasy dużo będzie zapewne o dwudziestej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Nie będę się o nim rozpisywał, pochylę się jedynie z niejaką troską i nieśmiałością nad cytatami z "Trybuny Robotniczej", która ukazała się 18 maja 1988 r., a w ubiegłym tygodniu wpadła mi przypadkiem w ręce. Ściśle rzecz biorąc, wpadła mi w ręce zaledwie jedna kartka z tego dziś archiwalnego, a wtedy poczytnego organu KW PZPR (informacja dla młodzieży: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), dotycząca mnie osobiście o tyle, że jeden z tekstów opatrzony zgrabnym tytułem "Prawą ręką do lewego ucha" odnosił się do mojej skromnej osoby. Z niejakim wzruszeniem wczytałem się w nieco pożółkłą, ale przecież wciąż pryncypialną krytykę mojego wywiadu dla włoskiej centrali związkowej CISL, w którym wypowiadałem się przeciw inicjowanemu wtedy przez władze drugiemu etapowi reformy gospodarczej. Zdaniem dziennikarza organu, inkryminowany wywiad był tylko mąceniem w głowach i umysłach (sic!) Włochów, "choć nie tylko". Przyznaję ze skruchą, że nie byłem entuzjastą ani pierwszego, ani drugiego etapu reformy. Majowy strajk "Solidarności" w Stoczni Gdańskiej zakończył się właśnie niepowodzeniem, a na niezadowolenie Polaków z kolejnych etapów poprawiania PRL władze postanowiły odpowiedzieć "nadzwyczajnymi uprawnieniami i upoważnieniami dla Rady Ministrów". Myślę sobie dzisiaj, że może mój brak entuzjazmu został jednak zbyt surowo potraktowany przez dziennikarza organistę...
Nie omieszkałem przy okazji przejrzeć innych tekstów pomieszczonych na tej samej stronie "Trybuny Robotniczej". Format "Wprost" ogranicza mnie do kilku cytatów. Pod tytułem "Rozmowy władz Litwy z biskupami katolickimi" napisano m.in.: "Obecnie przywracane są leninowskie zasady stosunku do religii, Kościoła i wierzących, przygotowuje się nowe ustawy o wolności sumienia, które będą lepiej odzwierciedlały interesy organizacji religijnych".
Tekst "Kilka niezupełnie łatwych pytań" dotyczył kampanii wyborczej do rad wojewódzkich w Tarnowskich Górach. "Bernard Opara z Wojewódzkiego Kolegium Wyborczego przedstawił dwudziestu kandydatów z listy wojewódzkiej i osoby zgłoszone z okręgu nr 19. (...) Z listy wojewódzkiej na zebraniu była obecna tylko jedna osoba. Nie zgłoszono żadnych uwag i pytań do przedstawionych osób, w związku z czym uznano, że przedstawione kandydatury uzyskały poparcie obecnych wyborców".
W artykule "Konferencja rzecznika prasowego rządu" wyjaśniano, dlaczego rząd PRL odrzucił uchwałę Senatu USA: "Kiedy w Ameryce robotnicy będą wybierać właścicieli i innych dyrektorów swoich fabryk, jak to jest w Polsce, kiedy powstaną tam samorządy pracowników w miejsce rad właścicieli, czyli akcjonariuszy, wówczas może te pouczenia nabiorą sensu".
W tym samym czasie konferencja prasowa odbyła się także w radzieckim MSZ: "G. Gierasimow przedstawił stanowisko Związku Radzieckiego wobec planów przystąpienia Austrii do EWG. Członkostwo Austrii we wspólnocie europejskiej - powiedział - byłoby sprzeczne z jej neutralnością (...). Stanowisko Związku Radzieckiego - podkreślił G. Gierasimow - opiera się na szczerym życzeniu, aby Austria była kwitnącym, neutralnym państwem, niezależnym od nikogo ani w płaszczyźnie ekonomicznej, ani politycznej".
Dzięki "Trybunie Robotniczej" wiemy również, że 17 maja 1988 r. "w Plenum, które prowadził prezes WK ZSL Jan Wysogląd, uczestniczył także członek Prezydium, sekretarz NK ZSL Bogdan Królewski" oraz że "planuje się we współpracy ze Związkiem Radzieckim i RFN eksperyment Magda obejmujący pomiary pola grawitacyjnego Czerwonej Planety w celu określenia kształtu jej bryły".
Wypisałem cytaty jak leciało, a teraz pogrążam się w medytacji, ile czasu potrzeba, byśmy nie dając sobie w grudniu 2001 r. mącić "w głowach i umysłach", odczuli zauważalną poprawę.
Więcej możesz przeczytać w 50/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0