Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Szkoły analfabetów
Jestem przekonany, że znaczącą poprawę jakości usług szkolnych można osiągnąć, różnicując pensje nauczycielskie, wprowadzając system, w którym uczniowie i ich rodzice ocenialiby jakość świadczonych im usług. W ten sposób słabi nauczyciele zostaliby zmuszeni do podniesienia kwalifikacji. Stosowane w ramach reformy mechanizmy dokształcania nauczycieli doprowadziły do zjawiska, które nazwałbym "publiczną korupcją". Zmuszone do szukania dochodów uczelnie otworzyły "studia podyplomowe" dla nauczycieli. W praktyce zajmują się one sprzedawaniem zaświadczeń. Jeżeli reforma edukacji ma poprawić jakość pracy naszych szkół, to musi być prowadzona w interesie dobrych nauczycieli i musi zaszkodzić interesom nauczycieli złych. W przeciwnym razie nasz system szkolny nadal będzie produkował analfabetów.

SŁAWOMIR BRZEZOWSKI
wykładowca fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Przywrócić czesne!
Należy przywrócić w szkołach publicznych pojęcie "czesnego", czyli opłaty za edukację. Tylko wówczas fundusze szkoły przestaną zależeć od samowoli urzędniczej i prawnej, a ich pracownicy poczują się usługodawcami, których pozycja społeczna i finansowa zależy od jakości wykonanej pracy. Kolejne rewolucje reformatorskie przygotowywane przez ekipy rządzące zyskałyby racjonalne ograniczenie, co wyeliminowałoby paniczny strach nauczycieli przed zmianami. Czesne przywróciłoby też zapomniane już poczucie uzależnienia oświaty od klientów, co realnie zwiększyłoby rolę uczniów i rodziców w życiu szkoły.

TOMASZ DERECKI
Łódź

Kategoria Plus
Szkolenie medyczne dla kierowców w Niemczech trwa 6-8 godzin ("Kategoria Plus", nr 48). W 1995 r. uczestniczyłem w takim kursie. Prowadzący spotkanie demonstrował - używając manekinów - sposoby udzielania pierwszej pomocy. Niestety, po pewnym czasie te umiejętności się traci. Moim zdaniem, wskaźniki śmiertelności w wypadkach są związane nie tylko z zaliczaniem kursów pierwszej pomocy, ale też ze stanem dróg, nasileniem ruchu drogowego i dyscypliną kierowców.

ANTONI MANTHEY
Więcej możesz przeczytać w 50/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0