Strategiczne partnerstwo

Strategiczne partnerstwo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Inwestorzy otrzymali czytelny sygnał w sprawie polskiej polityki fiskalnej
JEAN LEMIERRE, prezydent Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju:
Podczas niedawnej wizyty w Polsce odniosłem wrażenie, że wszyscy moi rozmówcy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, iż niemal w przededniu podjęcia decyzji o wejściu do Unii Europejskiej Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami. Konieczność zaostrzenia polityki fiskalnej, a jednocześnie walki z bezrobociem tworzą trudny kontekst dla zbliżającego się w 2003 r. referendum w tej sprawie. Znam przebieg dyskusji wokół przyszłorocznego budżetu i trudności, jakie odczuwa polska gospodarka w związku ze spowolnieniem rozwoju na świecie. Wydaje się jednak, że przedstawiony niedawno przez władze projekt przyszłorocznego budżetu stanowi właściwą odpowiedź na te wyzwania. Budżet jest zdrowy, a inwestorzy otrzymali czytelny sygnał dotyczący zamierzeń rządu w sferze polityki fiskalnej. Niewątpliwymi atutami Polski są wykwalifikowana siła robocza, duży rynek wewnętrzny, a także bliskie już członkostwo w unii. Wszystko to powinno zachęcać i zachęca inwestorów. Ważne jest jednak także tempo napływu inwestycji. W tej dziedzinie chcielibyśmy okazać się pomocni.
Zgadzamy się z polskim rządem, że ważną sprawą jest przyciągnięcie do Polski inwestycji typu green field, czyli takich, które powstają tu od podstaw. EBOiR deklaruje zwiększenie swojej aktywności na tym polu, nawet jeśli oznaczałoby to wzrost ryzyka finansowania różnych projektów. Ważny jest również rozwój infrastruktury. Dzięki inwestycjom w tej dziedzinie łatwiej będzie zapewne przekonać społeczeństwo o korzyściach, jakie wiążą się z członkostwem w unii. Także w tej dziedzinie chcemy zwiększyć nasze zaangażowanie. Co więcej, jesteśmy gotowi zrezygnować z gwarancji rządowych przy niektórych projektach, aby nie obciążać polskiego budżetu. Zdajemy sobie bowiem sprawę z ograniczeń fiskalnych, także na poziomie gmin.
Kolejny problem to restrukturyzacja i modernizacja polskiego przemysłu. Strona polska jest szczególnie zainteresowana udziałem EBOiR w restrukturyzacji hutnictwa. Sądzę, że będziemy mogli znaleźć tu właściwe rozwiązania, tym bardziej że niedawno podjęliśmy współpracę z władzami Rumunii - właśnie w dziedzinie modernizacji tamtejszego hutnictwa. Razem będziemy się również starać rozwiązywać problemy tzw. tradycyjnych branż, na przykład przemysłu chemicznego. W polu naszego widzenia znajduje się także sektor bankowy. W Polsce w ostatnich latach udało się go w znacznej części sprywatyzować. Dziś na plan pierwszy wysuwa się kwestia modernizacji banków - w tym państwowych - aby mogły w przyszłości konkurować na międzynarodowych rynkach finansowych. Zastanawialiśmy się też nad efektywnym sposobem zarządzania spółkami, w których państwo ma udziały. W tym kontekście rozpatrujemy na przykład problemy PLL LOT. Istnieje tu wiele możliwych rozwiązań - możemy się opierać na doświadczeniach firm zagranicznych, które znajdowały się w podobnej sytuacji. Także w tej sprawie gotowi jesteśmy współpracować z polskim Ministerstwem Skarbu i innymi instytucjami.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.