Giełda i wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska

Przede wszystkim przedsiębiorczość
W kwietniu rząd ogłosi program "Przede wszystkim przedsiębiorczość". Istniejący już projekt przewiduje m.in. liberalizację zasad dotyczących stosowania umów na czas określony.

Kupią Ruch?
Ośmiu polskich wydawców (na czele z Agorą, wydawcą "Gazety Wyborczej") chce wspólnie kupić Ruch SA - największego krajowego kolportera prasy.

Prywatyzacji ciąg dalszy
Ministerstwo Skarbu przygotuje w 2002 r. prawie sto projektów prywatyzacyjnych. Kontynuowana będzie sprzedaż m.in. Grupy G-8, PKN Orlen, Rafinerii Gdańskiej, PZU i Telekomunikacji Polskiej. Całkowite wpływy z prywatyzacji mają wynieść 6,8 mld zł.
Świat

Rosyjska nadwyżka
Nadwyżka budżetowa w Rosji w 2001 r. wyniosła ponad 8 mld dolarów. Tak dobrą sytuację Moskwa zawdzięcza głównie wpływom ze sprzedaży ropy naftowej.

Republika medialna
Niemiecki koncern medialny Bertelsmann kupił 22 proc. akcji RTL Group i ma już w niej 89 proc. udziałów. Bertelsmann, rywal Vivendi Universal, stara się zbudować największą grupę medialną w Europie.

Praca dla Włochów
Gospodarka włoska opiera się recesji. Bezrobocie na Półwyspie Apenińskim spadło do 9,2 proc. To najniższy wskaźnik od 1992 r.


Polska

Poprawione prawo
Sejm wprowadził poprawkę do prawa energetycznego, zakazującą zmian opłat za ciepło częściej niż raz na dwanaście miesięcy. Opłaty te zależą od ceny ciepła i zużycia. Zimą ciepłownie mogą ograniczać dostawy, aby zwiększone zużycie nie spowodowało wzrostu opłat.

Podatki rosną...
Od 1 stycznia obowiązuje siedmioprocentowy VAT na mieszkania sprzedawane przez developerów. Podwyższono także akcyzę na olej opałowy, paliwo silnikowe oraz gaz płynny wykorzystywany w samochodach. Od 16 stycznia wzrośnie również akcyza na papierosy.

...a produkcja spada
Od stycznia do listopada 2001 r. spadła produkcja 145 (na 250) ważniejszych wyrobów przemysłowych - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Świat

Peso, argentino, peso
Receptą Argentyny na kryzs miała być nowa waluta - argentino. Prezydent Eduardo Duhalade odstąpił jednak od tego pomysłu, który doprowadziłby do lawinowej inflacji. Walutą Argentyny pozostanie peso, które zostanie zdewaluowane o około 40 proc.

Pesymiści Morgana
Analitycy banku inwestycyjnego Morgan obniżyli prognozy wzrostu PKB dotyczące państw strefy euro do 1,5 proc. w 2001 r. (z 1,6 proc.) i 0,8 proc. w roku 2002 (z 1,5 proc.).

Niemiecki paradoks
W Niemczech, mimo czteromilionowego bezrobocia, istnieje ponad milion wakatów. Firmy mające coraz większe problemy z obsadą stanowisk postulują liberalizację prawa imigracyjnego.
Polska jest jednym z nielicznych dużych krajów, które nie posiadają elektrowni atomowych. Budowę w Żarnowcu przerwano w 1990 r. po protestach ekologów i okolicznych mieszkańców. Wielu eksportów twierdzi jednak, że siłownie atomowe są jednak o wiele bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne niż najpopularniejsze w polsce elektrownie węglowe.

Co nas czeka w nowym roku?
ZBIGNIEW HOCKUBA
dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

Nadchodzi trudny rok dla polskiej gospodarki. Nie widać wyraźnych symptomów ożywienia, popyt krajowy jest słaby, spada dynamika inwestycji i sektor finansów publicznych ogranicza wydatki. Tendencje stagnacyjne zarysowują się również w innych rejonach świata: gospodarka japońska przeżywa recesję, bliska tego jest także Ameryka, a Euroland od dawna ma zadyszkę. Widać jednak podstawy do nadziei i optymizmu. Prowadzone przez ponad dziesięć lat reformy muszą przynieść rezultaty, ale trzeba konsekwencji w ich kontynuacji. Potrzebujemy wzmocnienia i uporządkowania instytucjonalnych ram gospodarki rynkowej, dalszej restrukturyzacji przemysłu oraz reformy finansów publicznych.
STANISŁAW GOMUŁKA
doradca ministra finansów

Głównym problemem w pierwszej połowie 2002 r. będzie niski popyt wewnętrzny i malejące inwestycje. W drugim półroczu sytuacja się poprawi. Oczekuję też obniżenia stóp procentowych w styczniu i marcu; łącznie o dwa, trzy punkty procentowe. Inflacja może spaść nawet do 3 proc. Spowodują to silny złoty i rosnące bezrobocie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej będzie zmuszona ponownie obniżyć stopy procentowe. Czterdziestomiliardowy deficyt budżetowy z pewnością nie zostanie przekroczony. Aby ożywić gospodarkę, w pierwszym półroczu rząd może się zdecydować na wykorzystanie 30-35 mld zł deficytu, a pozostałą część zostawić na drugie półrocze, kiedy gospodarka będzie w lepszej kondycji.
Więcej możesz przeczytać w 2/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.