Giełda i Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska

OFE zarobiły
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi podał wyniki otwartych funduszy emerytalnych za ostatnie dwa lata. Wszystkie fundusze (jest ich siedemnaście) przekroczyły minimalną wymaganą stopę zwrotu.

Rekompensata dla rolników
Komisja Europejska prawdopodobnie zaproponuje utworzenie funduszu pomocy (w wysokości kilkuset milionów euro) na restrukturyzację polskiego rolnictwa. Ma to być rekompensata za proponowane przez unię znaczne ograniczenie (nawet o ponad 75 proc.) do 2006 r. dopłat bezpośrednich dla rolników w naszym kraju i innych państwach kandydujących do Unii Europejskiej.

Teledominacja
Telekomunikacja Polska SA ma pozycję dominującą na krajowym rynku usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych - uznał Urząd Regulacji Telekomunikacji. Ta decyzja nakłada na TP SA dodatkowe obowiązki, między innymi wcześniejsze przedstawianie prezesowi URT cenników dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.
Świat

Tajwan w WTO
Tajwan został 144. członkiem Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Jest to ogromny sukces dyplomatyczny izolowanej przez Chiny wyspy.

Słowacy oddają VAT
Słowacja zaczęła zwracać zagranicznym turystom podatek VAT. Nie dotyczy to jednak towarów najczęściej kupowanych przez Polaków, czyli alkoholu, artykułów spożywczych, papierosów i paliwa.

Stany Zjednoczone pokonują recesję
Ekonomiści przewidują, że od marca USA odczują wyraźną poprawę w gospodarce. Jeszcze w tym miesiącu Fed ma obniżyć stopy procentowe do 1,5 proc., ale później zaczną one rosnąć.

Polska

Przedsiębiorcy w poczekalni
Kandydaci na przedsiębiorców nie mogą zarejestrować jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ prezydent opóźniał podpisanie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mniej reklam
Wpływy stacji telewizyjnych z reklam - po odliczeniu rabatów - zmniejszyły się w ubiegłym roku o niemal 10 proc. i wynoszą około 3,5 mld zł. Eksperci przewidują, że w tym roku tendencja spadkowa się utrzyma.

Pod presją
Wierzyciele Elektrimu złożyli w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości holdingu. Eksperci sugerują, że posiadacze akcji chcą w ten sposób wywrzeć większą presję na Elektrim w negocjacjach.
Świat

Plan Duhalde
Nowy prezydent Argentyny Eduardo Duhalde zaprezentował plan wydostania kraju z zapaści gospodarczej. Ekonomiści krytykują jego pomysły, takie jak kilkudziesięcioprocentowa dewaluacja peso.

Kłopoty z euro
Euro można już pobrać z niemal wszystkich bankomatów. Tymczasem prawie połowa automatów z napojami, papierosami i biletami nie przyjmuje nowej waluty. W wielu krajach brakuje banknotów o niskich nominałach.

OPEC przykręca kurek
Kraje OPEC zmniejszyły wydobycie ropy o 1,5 mln baryłek dziennie. Ma to podnieść cenę surowca. Analitycy twierdzą jednak, że aby ceny wzrosły o 5-8 dolarów na baryłce - jak chcą kraje OPEC - ograniczenie musiałoby być dwukrotnie większe.
Podatek dochodowy od przedsiębiorstw wynosi w Polsce 26 proc. i będzie malał co roku, aż osiągnie poziom 22 proc. Jest to stawka niższa od średniej europejskiej, ale aby zrekompensować przedsiębiorcom wszechobecną biurokrację, wysokie koszty kredytów i restrykcyjny kodeks pracy, państwo powinno stworzyć jeszcze konkurencyjniejsze warunki. Wpływ obniżenia w Rosji stawki CIT (z 35-70 proc. do 24 proc.) eksperci porównują do efektu wprowadzenia w tym kraju trzynastoprocentowego podatku liniowego. Irlandia, w której obowiązuje dziesięcioprocentowa stawka CIT, od lat jest liderem pod względem wzrostu gospodarczego i zagranicznych inwestycji.

Giełda byka czy niedźwiedzia?
WIESŁAW ROZŁUCKI
prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Ten rok z pewnością będzie lepszy dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych niż poprzedni. Na złą sytuację w minionych dwunastu miesiącach wpływały: światowa dekoniunktura, zamachy terrorystyczne oraz kryzys finansów publicznych w Polsce. Sadzę, że wychodzimy już na prostą. Martwi mnie jedynie niska efektywność spółek giełdowych. Na szczęście proces transformacji zarządzania firmami trwa dość długo i powinny się pojawić jego efekty. Spółki poprawią konkurencyjność, co spowoduje zwiększenie zysków, a to z kolei doprowadzi do wzrostu kursów giełdowych. Parkiet reaguje na sytuację w światowej gospodarce z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Nadchodzi koniec światowej recesji, co powinno się uwidocznić na giełdzie już niedługo.
RAFAŁ WIATR
dyrektor biura analiz Domu Maklerskiego Banku Handlowego

Rok 2002 dla warszawskiej giełdy będzie prawdopodobnie trudniejszy niż poprzedni. Będzie bardzo mało nowych emisji akcji, trudno się spodziewać wielu ofert, szczególnie nowych, obroty na giełdzie także nie będą większe niż rok temu. Zależy to od tego, czy nastąpi wzrost indeksów. Można tego oczekiwać w pierwszej połowie roku. Jeżeli jednak druga połowa nie przyniesie wzrostu produkcji gospodarczej, a inflacja będzie wyższa od przewidywanej, to optymizm inwestorów ostudzi się i obroty będą spadać. Nałożą się na to czynniki polityczno-psychologiczne - chodzi o to, jak blisko UE się znajdziemy i jak tę bliskość oceni rynek. Optymizm zwiększyłyby niskie stopy procentowe, inflacja na poziomie 5 proc. i widoczne odbicie gospodarcze.
Więcej możesz przeczytać w 3/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.