Giełda i wektory

Giełda i wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska

Nie tylko złoty
Najpóźniej do końca 2003 r. polskie fundusze emerytalne zyskają możliwość inwestowania do 20 procent swoich aktywów w innej walucie niż złoty.

Unia to nie raj
Wiceminister finansów Irena Ożóg podjęła decyzję o wykreśleniu z listy rajów podatkowych (z projektu ustawy o podatku VAT) wszystkich państw Unii Europejskiej. Dzięki temu firmy kupujące usługi w tych krajach będą mogły odliczyć VAT, a ustawa nie będzie naruszała układu stowarzyszeniowego z UE i przepisów piętnastki.

Wierzyciele kontra Elektrim
Warszawski sąd uznał, że Elektrim odzyskał zdolność kredytową. Nie zgodził się więc na ogłoszenie bankructwa firmy i otworzył postępowanie układowe z wierzycielami. Ci ostatni żądają jednak pełnej i natychmiastowej spłaty długów. To kolejny etap wojny o przejęcie Elektrimu.
Świat

Brandt ma inwestora
Izraelska grupa Elco przejęła znajdującego się pod zarządem komisarycznym francuskiego producenta sprzętu AGD - Brandta. Nowy inwestor miał największe poparcie załogi, a jego oferta pozwalała utrzymać grupę Brandta w całości.

Strategia Gatesa
Bill Gates zapowiedział zwrot w dotychczasowej strategii Microsoftu. Firma skupi się teraz na poprawie bezpieczeństwa i stabilności swoich produktów, a nie na tworzeniu nowych.

Citigroup zarabia
Citigroup, największa finansowa grupa świata, zarobiła w ostatnim kwartale ubiegłego roku 3,86 mld dolarów, a zatem o szesnaście procent więcej niż w 2000 r.
Gdyby Argentyna wykupiła obligacje rządowe i spłaciła kredyty zaciągnięte w Citi, grupa powiększyłaby swój zysk jeszcze o pół miliarda dolarów.


Polska

PIT-8C
W tym roku firmy i instytucje muszą wypełnić nowy formularz podatkowy PIT-8C. Wśród płatników wątpliwości budzi przepis o "innych nieodpłatnych świadczeniach", który można interpretować jako obowiązek wpisania w zeznaniu wartości na przykład rozdanych przez firmę gadżetów reklamowych.

Fundusze strat
Raport NIK ujawnił, że firmy zarządzające narodowymi funduszami inwestycyjnymi bogaciły się kosztem funduszy i skarbu państwa. Fundusze w tym czasie ponosiły straty.

Przetwórnie pod ochroną?
Ponad 250 zakładów przetwórstwa ryb nie zdąży się przystosować do wymagań UE. Jerzy Safader, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, twierdzi, że Polska powinna wystąpić do UE o objęcie przetwórni ochroną przez trzy lata. Rząd podejmie decyzję w lutym.
Świat

Nabici w Enron
Kenneth Lay, prezes upadłego koncernu Enron, zachęcał swoich pracowników do kupna akcji koncernu, mimo że wiedział o ogromnych kłopotach firmy - ujawniły amerykańskie media. Miesiąc później, gdy kurs akcji drastycznie zmalał, 21 tys. pracowników straciło prawie całe oszczędności swojego życia.

Państwo zbyt opiekuńcze
Stany Zjednoczone przegrały przed Światową Organizacją Handlu proces o dopłaty, jakie otrzymywali od rządu amerykańscy eksporterzy. Dzięki wyrokowi Unia Europejska może nałożyć na import ze Stanów Zjednoczonych wielomiliardowe karne cła.

Banki zbankrutują?
Mario Blejer został nowym szefem banku centralnego Argentyny. Wiele małych banków stanęło na krawędzi bankructwa po decyzji rządu o możliwości spłacania kredytów w peso. Z kraju zamierzają się wycofać zagraniczne instytucje finansowe.
Z raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej wynika, że 75 proc. polskich gospodarstw rolnych nie będzie w stanie produkować konkurencyjnych towarów po przystąpieniu Polski do UE. Bruksela zamierza pomóc, wprowadzając system cen gwarantowanych, dopłaty do eksportu oraz dopłaty bezpośrednie dla rolników. Polska liczy na pomoc rzędu 3-4 mln euro rocznie.

Jaki deficyt handlowy?
JANUSZ KACZURBA
wiceminister gospodarki

Przewidujemy, że deficyt handlowy Polski będzie w najbliższym czasie znacznie malał. Eksport wciąż będzie rósł dużo szybciej niż import. Jest to naturalne następstwo przemian gospodarczych, a co za tym idzie - poprawy procesów produkcji. Chcemy jednak jeszcze dodatkowo pobudzić działania polskich firm poprzez akcje promocyjne oraz kredyty dla eksporterów. Z większością krajów wciąż mamy ujemny bilans handlowy, ale warto zauważyć, że importujemy coraz więcej surowców i komponentów, które potem eksportujemy już jako towary wysoko przetworzone. Z Unią Europejską mamy typowy deficyt strukturalny, choć sytuacja się poprawia. Martwić musi bilans handlowy z Rosją i Chinami. Deficyt w handlu z Rosją świadczy o niewykorzystaniu możliwości importowych naszego partnera.
BARBARA DURKA,
dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Nasz deficyt w handlu zagranicznym może w najbliższym czasie zmaleć, choć w niewielkim stopniu. Eksport wzrośnie o około 5 proc., a import powinien spaść o 2,5 proc. Wszyscy weryfikują swoje przewidywania, gdyż wciąż niepewna jest kondycja polskiej gospodarki, a także koniunktura za granicą. Wpływ na nasz eksport będzie miała polityka kursowa. Silny złoty zmniejsza atrakcyjność polskich towarów na świecie. Nie bez znaczenia są też światowe ceny ropy naftowej, a te nieznaczne rosną. Polska, aby poprawić swój bilans, musi wejść na nowe, wschodzące rynki, głównie Rosji, Chin, Singapuru i Tajwanu, gdzie przewidywany jest wysoki wzrost PKB. Eksporterzy sprzedający swoje towary w Unii Europejskiej działają najczęściej w niszach rynkowych, z których bardzo łatwo jest wypaść.
Więcej możesz przeczytać w 5/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0