Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bojery na igrzyska!
Czekając na medale naszych sportowców na następnych zimowych igrzyskach, należałoby pomyśleć o dyscyplinie, która do tej pory nie znalazła się w programie olimpiady. Myślę o wyścigach bojerów. Nasi bojerowi mistrzowie świata w cieniu igrzysk zdobywają laury, a polscy działacze nie robią nic, by wypromować nową dyscyplinę olimpijską.

RYSZARD MAJCHRZAK

Okupacja wyzwoleńcza
Brawo za świetny artykuł "Okupacja wyzwoleńcza" autorstwa Wojciecha Giełżyńskiego (nr 8), przedstawiający konflikt pakistańsko-indyjski o Kaszmir w nieco bardziej zrównoważony sposób, niż to dotychczas robiono w Polsce. Nawiasem mówiąc, Alastair Lamb, którego opracowanie cytuje Giełżyński, twierdził, że Maharadża Hari Singh został przewieziony samolotem do New Delhi i tam pod presją podpisał akt akcesji Dżammu i Kaszmiru do Indii.Warto też wspomnieć, że po powstaniu państwa Pakistan jego siły zbrojne zasiliło wielu polskich oficerów. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa nazwiska: generał Turowicz, legenda pakistańskiego lotnictwa, i nauczyciel marynarzy nowo powstałej floty kapitan Tymiński.

LESZEK WIECIECH

Tak kwitnie demokracja
Polski parlament jest nudny - uważają autorzy artykułu "Tak kwitnie demokracja" (nr 5). Parlament winien się skupić na wypełnianiu swoich konstytucyjnych obowiązków. Czwarta kadencja Sejmu rozpoczęła się bardzo niespokojnie, czego powodem były nieparlamentarne wystąpienia jednej z partii opozycyjnych. Parlament traci w oczach opinii publicznej i w znacznej mierze przyczyniają się do tego partie najbardziej radykalne. Takie ugrupowania są skłonne do niekonwencjonalnych wystąpień, bo działania, które mieszczą się w normach państwa demokratycznego, nie przysparzają popularności.

PRZEMYSŁAW LIPA

Nieopłacalny pracownik
Nawiązując do danych zawartych w tabeli "Nieopłacalny pracownik" (Giełda, nr 9), zwracam uwagę, że to nie udział kosztów zatrudnienia w PKB, ale stopień obciążenia płacy podatkiem decyduje o dobrobycie społeczeństwa. Na podstawie tabeli można wysnuć wniosek, że najtrudniej pracę znaleźć w USA, tymczasem Stany Zjednoczone mają najniższy wśród wymienionych krajów wskaźnik bezrobocia. Aby dobrobyt i siła przedsiębiorstw rosły, jak największa część płacy powinna pozostawać w kieszeni pracownika, bo to pobudza popyt i nakręca koniunkturę.

MAREK A. ŚMIECHOWSKI

Homoseksualiści w sutannach
Autor artykułu "Homoseksualiści w sutannach" (nr 9) pisze, że Jan Paweł II należy do zdecydowanych krytyków homoseksualizmu. Myślę, że zakradła się tu pewna nieścisłość. Powyższa wypowiedź jest prawdziwa, jeśli potraktujemy homoseksualizm jako praktykowanie czynów homoseksualnych. Jeśli zaś będziemy go rozumieć jako skłonność, to wówczas wypowiedź autora nie oddaje prawdy o stanowisku papieża. Jak podaje "Katechizm Kościoła katolickiego", dopiero akty homoseksualne, a więc czyny, są sprzeczne z prawem naturalnym.

EWA WISZENKO
Więcej możesz przeczytać w 10/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0