Międzynarodówka wypędzonych

Międzynarodówka wypędzonych

Dodano:   /  Zmieniono: 

[ MARKUS MECKEL ] Wypędzenia ludności odbywały się w różnych okolicznościach historycznych, lecz cierpienia wysied-leńców są porównywalne. Od pewnego czasu Związek Wypędzonych zamierza wznieść tzw. dom wypędzonych i traktuje tę inicjatywę jako projekt narodowy. Zaproponowałem stworzenie Europejskiego Centrum przeciw Wypędzeniom we Wrocławiu. Nie byłby to projekt narodowy, lecz europejski. Jeśli myślimy o wypędzeniach, nie możemy zapominać, że to my, Niemcy, rozpoczęliśmy wojnę, ale musimy także pamiętać, że nieszczęście wygnańców jest takie samo bez względu na narodowość. Bardzo bym się cieszył, gdyby centrum powstało we Wrocławiu. Najpierw jednak Polska musi oświadczyć, że w ogóle tego chce. [ JÓZEF OLEKSY ] Idea stworzenia Centrum przeciw Wypędzeniom powinna mieć wymiar europejski. Przesiedleń niemieckich nie należy mieszać ze sprawą przesiedleń Polaków ze Wschodu. Nie możemy brać na siebie historycznej odpowiedzialności za zjawisko przesiedlania niemieckich mieszkańców - zapadła wówczas międzynarodowa decyzja.
Lokalizacja centrum zależy od wymiaru inicjatywy. Jest za wcześnie, by o tym przesądzać. Gdyby miało to być niemieckie wspomnienie, co proponuje Erika Steinbach, szefowa Związku Wypędzonych, to wtedy oczywiście Wrocław nie wchodzi w grę. Musimy poczekać z zajęciem stanowiska do czasu, kiedy poznamy niemieckie spojrzenie na tę sprawę.1915-1916 Turcy wysiedlili pół miliona Ormian i kilkaset tysięcy Greków
1944 władze ZSRR zesłały do Kazachstanu, Azji Środkowej i na Syberię 600 tys. Czeczenów i Tatarów krymskich
1944-1948 z Europy Środkowej i Wschodniej uciekło i zostało wypędzonych 12 mln Niemców
1945-1950 pod hasłem repatriacji z Kresów Wschodnich przesiedlono na ziemie odzyskane 1,5 mln Polaków
1947 w ramach akcji "Wisła" z południowo-wschodniej Polski przesiedlono około 140 tys. Ukraińców i Łemków
1999 Serbowie wypędzili z domów milion kosowskich Albańczyków
Więcej możesz przeczytać w 21/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0