Barometr wprost

Barometr wprost

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polacy bez równych dopłat dla naszych rolników nie chcą do unii!
 Właśnie teraz rozstrzygają się wyniki referendum mającego zadecydować o przystąpieniu naszego kraju do zjednoczonej Europy! 68 proc. obywateli uważa, że Polska powinna zostać członkiem Unii Europejskiej, ale pod warunkiem że nasi rolnicy otrzymają takie same dopłaty, jakie dostają rolnicy zachodnioeuropejscy. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, to przeciwnych integracji będzie aż 55 proc. obywateli!
Jeżeli do jesieni nie uda się wypracować negocjatorom UE i Polski wspólnego stanowiska, naszego kraju może zabraknąć w grupie państw, które zostaną przyjęte do unii w 2004 r. Jeśli nawet polski rząd zawrze porozumienie, lecz - co jest niemal pewne - nie będzie ono wprowadzało równych dopłat, to znaczna część Polaków i tak przyjmie argumenty antybrukselczyków. Tym bardziej że na przekonanie obywateli o korzyściach płynących z integracji pozostanie niewiele czasu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie pseudorynku rolnego, czyli likwidacja dopłat. To jednak rozwiązanie najmniej realne, gdyż rolnicy większości europejskich krajów łączą się przeciwko wolnemu rynkowi. Jest więc coraz bardziej prawdopodobne, że poza zjednoczoną Europą znajdzie się Polska, czyli wieś.

Więcej możesz przeczytać w 26/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0