Multimedialny wieszcz

Multimedialny wieszcz

Dodano:   /  Zmieniono: 


Coraz częściej miłośnicy twórczości Adama Mickiewicza korzystają z Internetu i programów multimedialnych. Wydawnictwo Dolnośląskie we współpracy z wrocławską firmą Vulcan Media przygotowało program "Mickiewicz - almanach multimedialny". Edycja składa się z dwóch części. Pierwsza została zaprojektowana w formie multimedialnych prezentacji podzielonych na cztery tematy: życie poety, recepcja jego dzieł, historia oraz poetyka. Po uruchomieniu którejkolwiek z nich rozpoczyna się wykład omawiający życie Mickiewicza i różne spojrzenia na jego twórczość. Prezentacji towarzyszą reprodukcje portretów i pejzaży. Pasywność użytkownika w pierwszej części CD-ROM jest zaplanowana - to komputerowy odpowiednik filmu oświatowego. Większego współdziałania wymaga druga część publikacji. Jest to swego rodzaju mickiewiczowski leksykon wiedzy, składający się z pięciu baz danych. "Dzieła" zawierają wybór wierszy, poematów i dramatów Mickiewicza; "Ludzie" to zbiór życiorysów osób bezpośrednio związanych z poetą lub tych, które odgrywały ważną rolę w czasach, kiedy żył nasz wieszcz; "Pojęcia" zawierają definicje terminów literackich pojawiających się w epoce romantyzmu. Dwa ostatnie działy to multimedia: w katalogu są wszystkie występujące na płycie obrazy i fragmenty wybranych inscenizacji dzieł Mickiewicza.
"Epoka 'Pana Tadeusza'", kolejna publikacja poświęcona poecie, nosi podtytuł "Panorama multimedialna". Jej twórcy chcieli jak najszerzej przedstawić czasy, w których żył i tworzył Mickiewicz. To elektroniczne wydawnictwo powstało dzięki radomskiej wystawie, której duży kolorowy katalog dodawany jest do każdego egzemplarza płyty. Płyta zawiera nie tylko niemal pół tysiąca ilustracji, ale również trójwymiarowe wirtualne rekonstrukcje Soplicowa oraz obiektów znajdujących się wewnątrz dworku.
Wyjątkową pozycję nawet pośród tak dobrze przygotowanych wydawnictw stanowi "'Pan Tadeusz'. Rękopis wieszcza". Mamy tu do czynienia z reprodukcją kart Mickiewiczowskiego rękopisu. Dzięki specjalnie zaprojektowanej przeglądarce możemy strona po stronie próbować rozszyfrowywać pismo poety. Dla tych, którzy nie będą w stanie odczytać pisma Mickiewicza, zaprojektowano lupę powiększającą tekst do rozmiaru pozwalającego na dokładne przyjrzenie się poszczególnym literom czy słowom. Dodatkowo wydawcy zamieścili na płytach kilkanaście scen z Wajdowskiej ekranizacji "Pana Tadeusza", a także wypowiedzi prof. Miodka tłumaczącego zawiłości językowe utworu.

Więcej możesz przeczytać w 18/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0