TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI

TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI

Dodano:   /  Zmieniono: 

Nr 1 (1) Rok wyd. 1 WARSZAWA, poniedziałek 23 września 2002 r. Cena + VAT + ZUS + winieta

Posiedzenie rządu pod przewodnictwem
I Sekretarza Edwarda Millera


O dalszy dynamiczny rozwój ludowej ojczyzny

20 września odbyło się kolejne posiedzenie rządu pod przewodnictwem I Sekretarza Partii i Rządu Edwarda Millera, na którym przyjęto projekt budżetu na rok przyszły. Zastępca I Sekretarza Kołodko, realizując wytyczne Partii, znacząco poprawił wszystkie wskaźniki, co stawia nasz kraj w rzędzie najszybciej rozwijających się krajów świata.


Zdecydowanie udało się zwiększyć wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo obywateli, edukację i kulturę oraz integrację europejską, a znacznie zmniejszyć deficyt budżetowy oraz bezrobocie.
Jednocześnie, realizując postulat sprawiedliwości społecznej, rząd podwyższył zaplanowaną obniżkę podatku od przedsiębiorstw tzw. inicjatywy prywatnej.
I Sekretarz, Partia i rząd, inicjując dalszy dynamiczny rozwój, oddali budżet przed
terminem.


Restrukturyzacja Huty im. Lenina

Przedstawiciele Komisji Europejskiej lansują ostatnio pogląd, że kraj nasz nie restrukturyzuje hutnictwa. Kłam tym oszczerstwom zadała załoga Huty im. Lenina (d. Sendzimira).

Ostatnio siedmioosobowa brygada zrestrukturyzowała dwa metalowe zbiorniki - każdy o wadze 37 ton i wysokości 4-piętrowego budynku - poprzez pocięcie ich na kawałki i sprzedanie na złom. W ten sposób gospodarka narodowa wzbogaciła się o surowiec wartości 185 tys. zł. Niestety, dalszą restrukturyzację huty przerwała krakowska milicja.

Pomnik Edwarda Gierka w Warszawie

W Warszawie powstał Komitet Budowy pomnika wybitnego męża stanu Edwarda Gierka. Pomnik zlokalizowany na pl. Dzierżyńskiego (d. Bankowy) przedstawiać będzie polskiego przywódcę z innym wybitnym mężem stanu Leonidem Breżniewem w momencie wymiany braterskich doświadczeń.


Przewodniczący Rady Państwa Henryk Kwaśniewski wzorem dla młodzieży

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego Przewodniczący Rady Państwa Henryk Kwaśniewski przyjął przedstawicieli wyróżniającej się w nauce i pracy społecznej młodzieży szkolnej i ofiarnego ciała pedagogicznego.

Przewodniczący zaakcentował znaczenie uporu i konsekwencji w zdobywaniu wykształcenia - od zerówki aż po studia wyższe.
W bezpośredniej rozmowie młodzież wykazała duże zainteresowanie zaangażowaniem Dostojnego Gospodarza w problemy globalne. Szczególny podziw uczniów wzbudziła osobista postawa Przewodniczącego, prezentowana na niedawnym Szczycie Ziemi w Johannesburgu, gdzie polski przywódca dał wyraz solidarności z ludami Afryki, chudnąc ostatnio o 23 kg.
Na koniec Przewodniczący Henryk Kwaśniewski zapewnił młodzież, że w związku z kolejnym Szczytem Ziemi, który będzie poświęcony globalnemu ociepleniu, rozpoczął już intensywne przygotowania, uczęszczając
do solarium.

TVP blisko widza

Prezes TVP Maciej Kwiatkowski zapowiedział nowe inicjatywy mające na celu jeszcze bardziej uatrakcyjnić program telewizyjny. Odpowiadając na zapotrzebowanie telewidzów, zapowiedział codzienną emisję archiwalnych wydań "Dziennika" z lat 70. w całości, łącznie z prognozą pogody.


Listy od społeczeństwa
(...) Rzekomo PKO BP to bank państwowy, ale co z tego dla nas wynika? Czy Partia i rząd nie mogłyby w trosce o ludzi pracy (...) podjąć uchwały obligującej dyrekcję do obniżeniu lub nawet całkowitego zniesienia oprocentowania kredytów? A także znacznego podwyższenia odsetek od naszych wkładów? Czy i w państwowym banku muszą się szarogęsić niczym słoń w mętnej wodzie zwolennicy tzw. , ultraliberalizmu?

Społeczeństwo Łasku i okolic

Więcej możesz przeczytać w 39/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0