Ludzie

Ludzie

Dodano: 
JAROSŁAW KALINOWSKI
"Mówimy dość doktrynom liberalnym, bo ze wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy ludzie. Czas na zmianę polityki gos-podarczej" - grzmiał podczas konferencji prasowej Jarosław Kalinowski, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie kandydatem ludowców w wyborach prezydenckich.
W tajnym głosowaniu podczas konwencji wyborczej PSL Kalinowskiego poparło 96 ze 102 delegatów. Gościem konwencji był Henryk Goryszewski, poseł AWS-ZChN. Nieoczekiwanie zadeklarował on, że zostanie członkiem komitetu wyborczego lidera stronnictwa. Niektórzy komentatorzy wskazują, że do wystartowania w wyborach zmusiło Kalinowskiego to, iż z ubiegania się o prezydenturę nie zamierza rezygnować przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper, rywal ludowców w walce o głosy elektoratu wiejskiego. Działacze PSL nie ukrywają, że wobec niewielkich szans Kalinowskiego na zwycięstwo rzeczywistym celem kampanii prezesa stronnictwa będą przyszłoroczne wybory parlamentarne.
Jarosław Kalinowski ma 38 lat. Ukończył zootechnikę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był działaczem ZMW. Posłem PSL jest od 1993 r. W latach 1990-1997 był wójtem gminy Somianka. W 1997 r. został wicepremierem i ministrem rolnictwa. Po przegranych przez PSL ostatnich wyborach parlamentarnych wybrano go na prezesa stronnictwa. Prowadzi 26-hektarowe gospodarstwo.

MICHAIŁ KASJANOW
"Dowiedliśmy, że Rosja staje się prawdziwie demokratycznym, nowoczesnym państwem. (...) Mamy obowiązek strzec tego, co zdobyliśmy" - mówił podczas uroczystości zaprzysiężenia nowy prezydent Rosji Władymir Putin. Przyjął dymisję rządu, a na nowego premiera wyznaczył Michaiła Kasjanowa, dotychczasowego wicepremiera.
Na uroczystej inauguracji prezydentury Putina obecni byli między innymi jego poprzednik Borys Jelcyn (przekazał Putinowi insygnia władzy) oraz Michaił Gorbaczow, były prezydent ZSRR. Wśród gości nie było natomiast prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, mimo że przyjechał do Moskwy. Sytuacja w Rosji obserwowana jest na całym świecie z wielką uwagą. Wciąż nie wiadomo, jaki będzie program nowego rządu. Oczekuje się, że przyszły gabinet (zatwierdzenie Kasjanowa przez parlament wydaje się przesądzone) przyspieszy prorynkowe zmiany w gospodarce rosyjskiej.
Michaił Kasjanow ma 43 lata. Ukończył Instytut Drogowo-Samochodowy w Moskwie. W latach 80. pracował w Państwowym Komitecie Planowania Gospodarczego. Później był urzędnikiem w Ministerstwie Gospodarki. W 1995 r. został wiceministrem finansów. Cztery lata potem objął funkcję ministra finansów w rządzie Siergieja Stiepaszyna. Resortem finansów kierował również w gabinecie Putina. Od stycznia 2000 r. był pierwszym wicepremierem.

ADAM MICHNIK
Jednym z pięćdziesięciu "bohaterów wolności prasy na świecie" został Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". Na liście ogłoszonej przez Międzynarodowy Instytut Prasy (IPI) Michnik był jedynym Polakiem.
Obchodzący pięćdziesięciolecie istnienia IPI ma przedstawicielstwa w stu krajach. Zrzesza najbardziej liczących się dziennikarzy i wydawców prasy. Jubileusz instytutu zbiegł się z 11. rocznicą powstania najsilniejszej dziś na polskim rynku wydawniczym "Gazety Wyborczej", której redaktorem naczelnym jest od początku Michnik. Z okazji rocznicy gazeta zorganizowała międzynarodowy panel pt. "Oblicza postkomunizmu". Przyznała również tytuł Człowieka Roku. W 1999 r. otrzymał go prezydent Czech Vaclav Havel. W tym roku dyplom i medal Silna Złotówka odebrał jeden z najbardziej znanych finansistów - George Soros. Okolicznościową laudację wygłosił minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek.
Adam Michnik ma 54 lata. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako jeden z czołowych organizatorów i "mózgów" opozycji demokratycznej był w PRL wielokrotnie więziony i szykanowany. Działał w KOR, był wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych i doradcą NSZZ "Solidarność". Uczestniczył w obradach "okrągłego stołu". W latach 1989-1991 był posłem na Sejm z listy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
Okładka tygodnika WPROST: 20/2000
Więcej możesz przeczytać w 20/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0