Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
AHMET NECDET SEZER
"Droga do nowoczesności prowadzi przez poszanowanie państwa prawa, demokracji i praw człowieka (...). Turcja powinna realizować te zasady nie dlatego, że tego żądają nasi przyjaciele, ale dlatego że jest to warunek modernizacji" - powiedział nowy turecki prezydent Ahmet Necdet Sezer podczas inauguracyjnego przemówienia w parlamencie.

Premier Bülent Ecevit początkowo opowiadał się za przedłużeniem kadencji prezydenta Sulejmana Demirela, ale nie udało mu się doprowadzić do odpowiednich zmian w konstytucji. Poparcie dla kandydatury Sezera deklarowali w parlamencie zarówno liderzy koalicji, jak i opozycji. Wymaganą liczbę głosów uzyskał on jednak dopiero za trzecim razem. Oczekuje się, że nowy prezydent wprowadzi demokratyczne zmiany, które umożliwią realizację jednego z głównych celów Turcji - członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas grudniowego szczytu unii w Helsinkach państwo to po wielu latach zabiegań otrzymało status kandydata.
Ahmet Necdet Sezer ma 59 lat. Ukończył prawo na uniwersytecie w Ankarze. W 1983 r. został sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pięć lat później z nominacji prezydenta Kenana Evrena został członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Od stycznia 1998 r. był przewodniczącym trybunału. Dał się poznać jako zwolennik świeckości państwa. Między innymi zakazał działalności islamistycznej Partii Dobrobytu.

STANISŁAW ZAJĄC
Rywalizacja serdecznych przyjaciół - tak Stanisław Zając, wicemarszałek Sejmu RP, dotychczasowy wiceprezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, określił swój pojedynek z Marianem Piłką o fotel szefa partii. I to on zdobył cztery głosy więcej.

Przed zjazdem partii wiadomo było, że tylko Zając - jeśli zdecyduje się kandydować - może wygrać z Piłką. Działacze ZChN niezadowoleni z pozycji partii w AWS i koalicji opowiedzieli się w większości za zmianą przywódcy. Zająca poparł między innymi Wiesław Chrzanowski, założyciel i honorowy prezes partii. Nowy szef zaproponował stronnikom Piłki miejsca w zarządzie partii. Były prezes oraz szef Rady Naczelnej Ryszard Czarnecki odmówili wejścia do nowych władz. Z funkcji rzecznika ugrupowania zrezygnował Michał Kamiński. Wbrew zapowiedziom delegaci nie głosowali nad poparciem kandydatury Mariana Krzaklewskiego w wyborach, gdyż zabrakło kworum - część delegatów, którzy preferowali Jana Łopuszańskiego, przegrawszy, opuściła zjazd. Stanisław Zając urodził się w 1949 r. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był sędzią, adwokatem, doradcą "Solidarności", w okresie stanu wojennego obrońcą w procesach politycznych. Do Sejmu I kadencji wszedł z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. W 1992 r. został członkiem ZChN. W ostatnich wyborach parlamentarnych w swoim okręgu zdobył ponad 27 proc. głosów.

ANDRZEJ ZOLL
Nowym rzecznikiem praw obywatelskich zostanie najprawdopodobniej prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy premierze. Jerzy Wierchowicz, szef Klubu Parlamentarnego Unii Wolności, poinformował, że prof. Zoll zgodził się zostać wspólnym kandydatem koalicji na to stanowisko.

Koalicjanci porozumieli się, mimo że na poparcie byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie chciało się zgodzić należące do AWS Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Jednocześnie ustalono, że kandydatem AWS i UW na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej będzie senator akcji Leon Kieres. Kadencja dotychczasowego rzecznika praw obywatelskich prof. Adama Zielińskiego upłynęła 8 maja. W Sejmie nie udało się powołać jego następcy - kandydatom AWS i SLD zabrakło wymaganej liczby głosów. Prof. Zoll jest zwolennikiem zakazu aborcji, bronił konstytucji i kodeksu karnego, sprzeciwia się zaś karze śmierci i ustawie dekomunizacyjnej. Andrzej Zoll urodził się w 1942 r. Jest profesorem prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczył w obradach "okrągłego stołu" jako ekspert "Solidarności". W wyborach parlamentarnych w 1989 r. był wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, rok później w wyborach prezydenckich, a w 1991 i 1993 r. w parlamentarnych kierował PKW. W latach 1993-1997 był prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
Więcej możesz przeczytać w 22/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0