Peryskop

Peryskop

  • Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w maju, to na SLD głosowałoby 40 proc. respondentów OBOP. Obecna koalicja mogłaby liczyć na poparcie 29 proc. obywateli (AWS - 15 proc., UW - 14 proc.). W parlamencie znaleźliby się też przedstawiciele PSL (10 proc. głosów).

  • 58 proc. Polaków ankietowanych na zlecenie "Rzeczpospolitej" przez sopocką Pracownię Badań Społecznych zdecydowanie pozytywnie i raczej pozytywnie ocenia zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Natomiast 23 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

  • Lech Wałęsa powiedział w Budapeszcie, że Unia Europejska nie ma żadnego planu rozszerzenia się na Wschód, dlatego skupia się jedynie na reformowaniu własnych instytucji.

  • 819 mln USD wyniósł w kwietniu nasz deficyt na rachunku obrotów bieżących. Jest to najlepszy wynik od kilku miesięcy.

  • Władza nie może odmówić mediom dostępu do informacji dlatego, że dowolnie uznała ją za utajnioną, zastrzeżoną lub poufną - orzekł Sąd Najwyższy, uchylając wyrok NSA uznający, że dziennikarz nie ma dostępu do utajnionego protokołu z posiedzenia gminnej komisji.

  • Tegoroczne straty polskiego górnictwa wynoszą już ponad 352 mln zł.

  • PZU nie zostanie przejęty przez mniejszą firmę ubezpieczeniową. Prywatyzacja największego ubezpieczyciela została odroczona.

  • UOP zatrzymał już sto osób podejrzanych o udział w łódzkich aferach podatkowych (tzw. ośmiornica).

  • Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił areszt tymczasowy zastosowany wobec Piotra B. Powód decyzji to zły stan zdrowia byłego prezesa Banku Staropolskiego. Piotr B. nadal przebywa w szpitalu.

  • Prokuratura Okręgowa w Kaliszu rozpoczęła śledztwo w sprawie próby przekupienia prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego prawdopodobnie przez przedstawiciela firmy zamierzającej budować w tym mieście hipermarket.
Więcej możesz przeczytać w 24/2000 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0