Peryskop

Peryskop

 • 40 proc. Polaków ankietowanych przez CBOS uważa, że Unia Wolności dobrze postąpiła, wychodząc z koalicji rządowej. 24 proc. reprezentuje przeciwny pogląd. Zdaniem jednej trzeciej respondentów, winę za konflikty ponosi głównie AWS.

 • OBOP informuje, że jeśli wybory parlamentarne odbywałyby się pod koniec maja, to UW uzyskałaby 13 proc. głosów (wzrost o cztery punkty), AWS - 16 proc., natomiast SLD - 43 proc.

 • O 43,5 tys. osób zmniejszyła się w maju liczba bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 13,5 proc.

 • Andrzej Olechowski oficjalnie rozpoczął kampanię prezydencką.

 • "Zdecydowanego i pełnego poparcia" udzieliła Konwencja Wyborcza SLD Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Tym samym prezydent rozpoczął wyścig o reelekcję.

 • Zjazd ZChN poparł Mariana Krzaklewskiego jako kandydata na stanowisko głowy państwa.

 • Senat postanowił, że nieprzetworzone produkty rolne mają być objęte trzyprocentowym podatkiem VAT. Wcześniej Sejm przyjął stawkę zerową.

 • Do otwartych funduszy emerytalnych "przystąpiło" prawie 500 bezrobotnych, bezdomnych i zmarłych łodzian. Policja ustaliła, że 161 akwizytorów wypisało na te osoby ponad 2,5 tys. fałszywych umów.

 • Szefem kancelarii premiera został Maciej Musiał, wojewoda wielkopolski. Teresa Kamińska, dotychczasowy prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, stanęła na czele zespołu doradców szefa rządu.

 • Marian Zagórny, przewodniczący "Solidarności" RI, spędzi w więzieniu 15 miesięcy za to, że dwa lata temu zorganizował wysypywanie importowanego zboża z wagonów na stacji w Zebrzydowicach (wodzisławski wydział Sądu Okręgowego w Katowicach podtrzymał wyrok sądu I instancji).

 • Prywatyzacja firm przyniosła skarbowi państwa ponad 38 mld zł. Do sprzedaży pozostało jeszcze 2,5 tys. zakładów, znajdujących się głównie w gestii wojewodów.
Okładka tygodnika WPROST: 25/2000
Więcej możesz przeczytać w 25/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0