Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
JANINA KRAUS
"Narastające zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, które doprowadzić mogą w krótkim czasie do utraty suwerenności, tożsamości narodu oraz podstaw jego bytu materialnego i biologicznego" to dla ośmiu posłów powody, aby utworzyć nowe koło parlamentarne - Koalicję dla Polski. Będzie nim kierować poseł Janina Kraus.


Koalicja dla Polski powstała z połączenia dwóch kół: KPN-Ojczyzny i Polskiej Racji Stanu. Powołanie ugrupowania obrońców narodowej tożsamości poprzedziło utworzenie bloku wyborczego Koalicji dla Polski. W czerwcu porozumiały się w tej sprawie KPN-Ojczyzna, PRS oraz m.in. Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów. Kandydatem bloku w wyborach prezydenckich jest poseł Dariusz Grabowski. Ośmioosobowe ugrupowanie jest najliczniejszym kołem w Sejmie i będzie reprezentowało pozaparlamentarne środowiska skupione w Koalicji dla Polski.
Janina Kraus ma 48 lat. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim. Od 1991 r. jest posłem. Przeciwstawiając się polityce kierownictwa klubu parlamentarnego, weszła w skład Zespołu na rzecz Programu Wyborczego AWS. Klub akcji opuściła z pięcioma działaczami KPN-Ojczyzna w czerwcu 1998 r., sprzeciwiając się wyrzuceniu z ugrupowania Adama Słomki. Został on razem z Janem Łopuszańskim usunięty z klubu za głosowanie przeciwko rządowej propozycji utworzenia dwunastu województw.

MAREK ANTONI NOWICKI
Międzynarodowym rzecznikiem praw obywatelskich w Kosowie został Marek Antoni Nowicki. Kandydaturę Polaka zgłosiła Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a zaakceptował ją Bernard Kouchner, szef administracji cywilnej w Kosowie.


Jak poinformowało w specjalnym komunikacie polskie MSZ, Nowicki będzie jednym z najważniejszych przedstawicieli społeczności międzynarodowej, zajmujących się stabilizacją sytuacji w Kosowie. Mimo że nad bezpieczeństwem prowincji czuwają oddziały KFOR, wciąż dochodzi tam do napięć między ludnością albańską a serbską. Zadaniem Nowickiego będzie nadzorowanie przestrzegania praw człowieka oraz przygotowanie urzędu rzecznika do przejęcia go przez miejscowego przedstawiciela. Polak ma kontrolować działalność pracowników kosowskiej administracji - otrzyma m.in. prawo wydawania im zaleceń, żądania wyjaśnień oraz wstrzymywania wykonania wydanych przez nich decyzji.
Marek Antoni Nowicki ma 47 lat. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Współzakładał Komitet Helsiński w Polsce. W latach 1990-1993 był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej w Wiedniu. Zasiadał w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. W kwietniu był kandydatem Unii Wolności na stanowisko polskiego rzecznika praw obywatelskich. Zrezygnował z ubiegania się o urząd, gdy okazało się, że nie będzie wspólnym kandydatem koalicji AWS-UW.

JERZY STUHR
"Duże zwierzę" w reżyserii Jerzego Stuhra otrzymało Nagrodę Specjalną Jury na 35. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Nagrodę główną - Kryształowy Globus - zdobył obraz Brazylijczyka Andruha Waddingtona "Ja, ty, oni". Polska produkcja została owacyjnie przyjęta przez publiczność - w rankingu widzów zajęła drugie miejsce.


Autorem scenariusza na podstawie opowiadania Kazimierza Orłosia "Wielbłąd" jest Krzysztof Kieślowski. Miał to być jego pierwszy film fabularny, ale władze PRL uniemożliwiły realizację projektu. W 1998 r. zaginiony scenariusz odnalazł Janusz Morgenstern i zaproponował produkcję filmu Jerzemu Stuhrowi, który przeniósł akcję w czasy współczesne. Główne role grają Jerzy Stuhr i Anna Dymna, autorem zdjęć jest Paweł Edelman, a muzyki - Abel Korzeniowski. Polska prapremiera została przewidziana na 5 sierpnia, w ramach Festiwalu Filmowego i Artystycznego - Lato Filmów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Nagrodzony obraz do kin trafi pod koniec sierpnia.
Jerzy Stuhr urodził się w 1947 r. Ukończył filologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jest wykładowcą krakowskiej PWST, a w latach 1990-1996 był rektorem tej uczelni. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Jako reżyser zadebiutował w 1994 r. "Spisem cudzołożnic".
Więcej możesz przeczytać w 30/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0