WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy powinniśmy skupować nasz dług?
Jarosław Jan Deryło
ekspert Centrum im. Adama Smitha


Taki zabieg nie jest niczym nadzwyczajnym. Podyktowany jest on chęcią zmniejszenia całkowitego zadłużenia bądź - przy spadających stopach procentowych lub poprawiającej się wiarygodności kredytowej emitenta - refinansowania długu na korzystniejszych warunkach. Troska o zachowanie dyscypliny fiskalnej przemawia za zastosowaniem takiej operacji, pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia analizy kosztów i zysków, która pozwala stwierdzić, że skup długu w danym czasie i po danej cenie jest rzeczywiście korzystny. Biorąc pod uwagę koniunkturę na międzynarodowych rynkach instrumentów dłużnych, uznanie inwestorów dla postępów Polski i wyraźne odróżnienie się naszego kraju od bardziej niestabilnych emitentów z Europy Środkowej i Wschodniej - wydaje się, że rynkowe warunki zostały spełnione. Skup długu powinien być przeprowadzany w sposób możliwie dyskretny. W przeciwnym wypadku może dojść do podwyższenia cen ofert sprzedaży i uczynienia operacji mniej rentowną.


Andrzej Olechowski
były minister finansów


Nie widzę nic zdrożnego w tym, że państwo-dłużnik, jakim jest Polska, stara się wykupywać na wtórnym rynku swój dług, który na przykład w postaci obligacji jest przedmiotem obrotu międzynarodowego. Są to standardowe operacje o komercyjnym charakterze. Dokonuje się ich oczywiście w granicach umów zawartych z wierzycielami. Granice wyznaczają także środki, którymi dysponuje budżet państwa. Działania takie podejmują również firmy. Zrozumiałe jest przy tym, że wykup ma charakter poufny - w przeciwnym wypadku cena długu od razu by rosła. To, że opinia publiczna została poinformowana o dokonanych transakcjach, dobrze świadczy o przejrzystości naszych finansów publicznych. Moment na dokonanie wykupu był dobry - cena długów krajów emerging markets spadała na fali niepewności związanej z reperkusjami kryzysu w Azji, Ameryce Południowej i Rosji. Sądzę, że podobnych operacji możemy się spodziewać także w przyszłości.
Więcej możesz przeczytać w 1/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0