Wektory

Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy uwolnić kurs złotego?


HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ
prezes Narodowego Banku Polskiego


Kurs złotego może się zmieniać o 15 proc. w górę i w dół od kursu centralnego, dewaluowanego o 3,7 proc. rocznie. Od dość dawna NBP powstrzymuje się od interwencji na rynku walutowym. Od czerwca roku 1999 NBP wycofał się ostatecznie także z fixingu transakcyjnego, w trakcie którego banki mogły kupować i sprzedawać waluty obce w transakcjach z bankiem centralnym, stosując średni kurs dnia. Obecnie rynkowy kurs złotego może się zmieniać w bardzo szerokim paśmie 30 proc., a bank centralny nie interweniuje, by wpłynąć na wysokość kursu. Oznacza to, że w praktyce mamy system zmiennego kursu walutowego. W systemie ERM2 (uczestnictwo w nim będzie dla nas przedsionkiem wejścia do Europejskiej Unii Walutowej) kurs centralny jest stały. Przedział wahań dla kursu rynkowego jest taki sam: plus-minus 15 proc. Upłynnienie złotego stworzy naszej walucie możliwości znalezienia własnego poziomu równowagi przed wejściem do ERM2.


MIROSŁAW PIETREWICZ
były minister skarbu


Wprowadzenie wolnego kursu złotego oznaczałoby, że odzwierciedlałby on
konkurencyjność polskiej gospodarki w stosunkach z zagranicą. Możliwość
oddziaływania na kurs złotówki zachowałby tylko NBP, stawiający przed sobą wyłącznie tzw. cel inflacyjny. Sądzę, że w obecnej sytuacji
polskiej gospodarki taki mechanizm mógłby być nawet szkodliwy. Mamy bowiem do czynienia z dużym napływem obcego kapitału w związku ze sprzedażą akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, co zniekształca obraz tej
konkurencyjności i sugeruje, że pozycja naszych przedsiębiorstw jest lepsza niż w rzeczywistości. Uwolnienie kursu złotego stworzyłoby więc silny nacisk na jego
aprecjację, co sprzyjałoby obniżeniu inflacji, ale też pobudzałoby import, hamując zarazem eksport, i utrudniałoby odzyskanie wysokiego
wzrostu produkcji. Przed uwolnieniem kursu złotego trzeba zatem wprowadzić rozwiązania eliminujące wpływ prywatyzacji na wysokość kursu.
Więcej możesz przeczytać w 2/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0