Dossier

Dossier

"Dziś jesteśmy w dość dużym dystansie do 
polityki. Nie mamy żadnej opcji partyjnej.
Zdarza się jakaś uwaga krytyczna ze strony
Kościoła, ale to naprawdę nie jest polityka"


PAP
JÓZEF GLEMP
Lat 70. Prymas Polski.


"W opinii wielu środowisk obecne
kierownictwo TVP jest quasi-sztabem
wyborczym, zmierzającym do reelekcji
obecnego prezydenta"


Program III PR
JAN MARIA JACKOWSKI
Lat 41. Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu.


"Szlachectwo zobowiązuje. Nie mogę
zaakceptować postawy działacza
"Solidarności", który obawiając się
internowania, stał się tajnym
współpracownikiem organów
bezpieczeństwa"


"Gazeta Wyborcza"
BOGUSŁAW NIZIEŃSKIM
Lat 71. Rzecznik interesu publicznego.



"Ameryka okazała się dobrze przygotowana
do roli światowego lidera. Uzasadnione jest
więc nazywanie tego stulecia wiekiem
Ameryki. W XXI w. wkraczamy z poczuciem,
że podstawowe wartości - wolność,
demokracja, równość szans - nigdy nie były
tak dobrze ugruntowane jak obecnie"


W orędziu noworocznym
BILL CLINTON
Lat 53. Prezydent Stanów Zjednoczonych.
Więcej możesz przeczytać w 2/2000 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0