Kto na kogo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Maciej Płażyński, marszałek Sejmu RP: - Sądzę, że panu premierowi to wyróżnienie należy się z paru względów. (...) Można ująć to krótko: za determinację i konsekwencję w reformowaniu państwa polskiego; po drugie - za umiejętność konsolidowania rządu i łagodzenia nieuniknionych w koalicyjnym rządzie konfliktów.

Marek Borowski, wicemarszałek Sejmu RP: - W mijającym roku wiele było osób, które dobrze chciały, ale im nie wychodziło. (...) Nie widzę też żadnego poważniejszego wydarzenia, które byłoby nie tylko sensowne i pozytywne (bo takie były), ale zarazem dobrze przygotowane i przeprowadzone. Może poza jednym - procesem przystępowania Polski do NATO. (...) Ojców tej historycznej przemiany jest wielu, ale dwóch z nich - Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski - wyjątkowo konsekwentnie i stanowczo dążyło do tego. (...) Proponuję więc wyjątkowo "zbiorowego" Człowieka Roku 1998: Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego.

Donald Tusk, wicemarszałek Senatu RP: - (...) Odwaga, brak poszanowania dla zasiedziałej i zepsutej do cna struktury, niekonwencjonalny temperament i fakt, że jego działanie dotyczy sprawy traktowanej przez większość męskiej populacji w Polsce śmiertelnie poważnie - wszystko to skłania mnie do wysunięcia kandydatury Jacka Dębskiego, prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Wiesław Rozłucki, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA: - Chciałbym zaproponować pana premiera Jerzego Buzka, którego działalność polityczna oraz wielka umiejętność osiągania kompromisu jest fundamentalnym uzasadnieniem mojego wyboru.

Jan Nowak-Jeziorański: - Bezspornym kandydatem na człowieka roku jest Jerzy Buzek. Okazał się skutecznym rozjemcą, który umiał utrzymać rząd koalicyjny, rząd, który wznowił reformy zatrzymane albo spowolnione przez poprzednią koalicję i zapewnił wejście Polski do NATO. Jego osoba i styl przyczyniły się do umocnienia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej "Kultury": - Zgłaszam kandydaturę ks. bp. Tadeusza Pieronka. Jego niestrudzona walka o zmodernizowanie i reformę polskiego Kościoła katolickiego predestynuje go do tego tytułu.

Marian Krzaklewski, przewodniczący AWS: - Zgłaszam kandydaturę prof. dr. hab. Jerzego Buzka. Kierując pracami rządu w 1998 r., wykazał się nadzwyczajną skutecznością na stanowisku premiera, doprowadzając do zaprojektowania, uchwalenia i uruchomienia przez rząd i parlament największych od 1989 r. reform w Polsce. Wykazał się przy tym niezwykłą determinacją, wiedzą i umiejętnością dialogu zarówno w ramach koalicji rządzącej, jak i w kontaktach ze wszystkimi siłami politycznymi w Polsce.

Lech Wałęsa, były prezydent RP, przewodniczący ChD III RP: - Głęboko rozważałem ewentualne kandydatury i doszedłem do wniosku, że nie mam kandydata, którego z pełnym przekonaniem mógłbym przedstawić.

Witold Zaraska, prezes zarządu - dyrektor generalny Exbudu SA: - Zgłaszam kandydaturę pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezes NBP. Z żelazną konsekwencją realizuje od lat politykę monetarną, skutkującą umocnieniem złotego i stałym spadkiem inflacji. (...)

Ludzie roku 1998

Hanna Gronkiewicz-Waltz Jeżeli Polsce udało się uniknąć nieszczęść finansowego krachu, to w ogromnej mierze dzięki pani prezes NBP. Jedna z czołowych osobistości świata międzynarodowej finansjery. Oczywiście, nie wspominając o słynnym prof. Kołodce...

Bronisław Geremek
Za granicą nie mówiono, że szefem polskiej dyplomacji został Bronisław Geremek. Mówiono, że Bronisław Geremek został ministrem spraw zagranicznych. Mówiono z uznaniem, które jest Polsce coraz bardziej potrzebne.


Jan Król, wicemarszałek Sejmu RP: - Proponuję kandydaturę prof. Bronisława Geremka, ministra spraw zagranicznych, przewodniczącego OBWE - za wkład w budowę trwałego pokoju w Europie, a również za umiejętność łączenia intelektualnej wrażliwości z polityczną skutecznością.

Emil Wąsacz, minister skarbu państwa: - Ze względu na aktywność działań (liczba wprowadzonych reform), umiejętność znajdowania kompromisu w trudnych sytuacjach (zażegnanie licznych sporów), a także wielką kulturę osobistą powinna zostać uhonorowana osoba premiera. O jego wielkim talencie i umiejętnościach świadczy fakt, że z regionalnego polityka AWS stał się premierem rządu RP, a funkcję tę sprawuje bardzo dobrze. (...)

Stanisław Zając, wicemarszałek Sejmu RP: - Pan Jerzy Buzek - osoba, która w decydującej mierze przyczyniła się do przeprowadzenia w Polsce zasadniczych reform. Wprowadzenie reformy administracji, rent i emerytur, ubezpieczeń zdrowotnych i edukacji to konsekwentne działania zmierzające do przebudowy naszej ojczyzny. (...)

Andrzej Olechowski: - Zgłaszam Leszka Balcerowicza. Inflacja poniżej 10 proc. zmieni nasze życie, a jeżeli komuś można przypisać autorstwo tego osiągnięcia, to właśnie jemu.

Leszek Balcerowicz, wicepremier, minister finansów: - Moim kandydatem jest Bronisław Geremek, minister spraw zagranicznych - za przywództwo w OBWE i sukcesy polskiej dyplomacji w procesie integracji Polski z Unią Europejską i NATO.

Janusz Tomaszewski, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji: - (...) Pan premier Jerzy Buzek. Oceniając tego wybitnego polityka, należy wskazać jego niebagatelną rolę w budowaniu w Polsce nowego ładu politycznego i gospodarczego. (...) Jest umiejętnym negocjatorem, co jasno uwidoczniło się podczas ostatnich trudności w funkcjonowaniu koalicji i rządu. (...)

Mariusz Walter, prezes TVN: - Typując człowieka roku, brałem pod uwagę pięć nazwisk. Premiera Jerzego Buzka, wicepremiera Leszka Balcerowicza, ministra Bronisława Geremka oraz panią sędzię Barbarę Piwnik, lecz z całym przekonaniem zgłaszam formalnie kandydaturę pana ambasadora Jerzego Koźmińskiego. On bowiem reprezentował Polskę w Waszyngtonie wówczas, gdy decydowało się nasze członkostwo w NATO. (...) To człowiek drugiego planu, który od lat niezwykle profesjonalnie wykonuje swoją pracę dla Polski na każdym stanowisku.

Jarosław Kalinowski, prezes PSL: - Zgłaszam kandydaturę pani Małgorzaty Żak - prezesa fundacji Polsat Dzieciom. Jako prezes fundacji wspiera ośrodki pomocy społecznej i szpitale, ale przede wszystkim pomaga najmłodszej części naszego społeczeństwa. W 1998 r. fundacja Polsat Dzieciom pomogła aż 166 dzieciom, które nie miały szans na normalne życie. (...)

Zygmunt Solorz, właściciel telewizji Polsat: - Powiem krótko: Zenon Kuchciak.

Hanna Suchocka, minister sprawiedliwości: (...) Bardzo ważnymi cechami, którymi powinniśmy się kierować, są m.in. konsekwencja, profesjonalizm, odpowiedzialność. W pełnieniu funkcji publicznych niezmiernie ważna jest również pokora oraz daleko idąca wstrzemięźliwość w formułowaniu wszelkich kategorycznych osądów. Jestem przekonana, że wszystkie te cechy ma pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes NBP. (...)

Stefan Niesiołowski, poseł AWS, działacz ZChN: - Pan premier Jerzy Buzek - za wzięcie na siebie ciężaru prowadzenia zwycięskiej dla AWS kampanii samorządowej.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska: - Ojciec Święty Jan Paweł II. W tym roku obchodziliśmy dwudziestolecie pontyfikatu papieża Polaka. Jego zasługi dla Kościoła powszechnego, działania na rzecz pokoju na świecie są niekwestionowane. Pontyfikat Jana Pawła II cały czas wywiera ogromny wpływ na Polskę i Polaków. (...) Czesław Bielecki, poseł AWS, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych: - Na tytuł zasłużył pan premier Jerzy Buzek.

Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej": - Sądzę, że osobą, która wywarła największy wpływ na rzeczywistość polską, jest prof. Bronisław Geremek. Dzięki swej niezwykłej pozycji międzynarodowej uczynił Polskę nieusuwalnym składnikiem wielkiej polityki europejskiej.

Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej: - Mam dwóch kandydatów: Jerzy Buzek - za sprawne godzenie sprzecznych interesów w koalicji i przeprowadzenie czterech fundamentalnych reform - oraz Bronisław Geremek - za łączenie funkcji szefa OBWE i ministra spraw zagranicznych, dbałość o pozytywny wizerunek Polski oraz za przymioty godne męża stanu.

Zbigniew Niemczycki, prezes Curtis Group: - Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes NBP. Uzasadnienie: za utrwalanie pozycji banku centralnego, za niezłomność w pozostawianiu NBP poza strefą doraźnych interesów walki toczonej na scenie politycznej, za konsekwentne realizowanie polityki antyinflacyjnej. (...)

Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club: - Premier Jerzy Buzek. Po pierwsze: zaczął wdrażać leżące od wielu lat odłogiem reformy, m.in. ubezpieczeń społecznych, decentralizacji władzy, służby zdrowia (często wbrew własnemu elektoratowi). Po drugie: więcej robi niż mówi.

Romuald Szeremietiew, wiceminister obrony narodowej: - Jerzy Buzek. Podjął się trudnej roli kierowania rządem w niełatwej koalicji AWS-Unia Wolności. Były opinie, że to dla niego zbyt trudne zadanie. Dziś można stwierdzić, że premier dobrze wypełnia swoją rolę. (...)

Marcin Święcicki, prezydent Warszawy: - Tytuł powinien otrzymać Bronisław Geremek - skuteczny realizator polskich aspiracji i dążeń. Eurodyplomata, dzięki któremu OBWE odgrywa ważną rolę mediacyjną. Wybitne kompetencje dyplomatyczne i przenikliwą inteligencję łączy z dużym poczuciem humoru. (...) Ozdoba naszego
rządu.

Krzysztof Piesiewicz, senator AWS: - Oczywiście, pan premier Jerzy Buzek. To rzadkie, aby łączyć tyle cnót w jednej osobie: dzielność, kompetencje, niezłomność zasad, otwartość na kompromis, roztropność. (...) W tej trudnej, poplątanej przestrzeni politycznej premierowi udało się przepchnąć - jak mawiają - "coś nie do załatwienia". Myślę również, że premier jest tym, który bardziej łączy niż dzieli. Jest politykiem "niepolitycznym".
(...)

Władysław Bartoszewski, senator UW: - Prof. Bronisław Geremek. (...) W imieniu Polski czuwał nad ratyfikacją traktatu o rozszerzeniu NATO przez kilkanaście parlamentów; od początku 1998 r. kierował Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (...); jako pierwszy Polak odznaczony nagrodą Karola Wielkiego w Akwizgranie w maju 1998 r. (...); stoi ponad podziałami partyjnymi i sporami kompetencyjnymi władz państwowych, przyczyniając się do promowania obrazu Polski jako stabilnej demokracji.

Janina Jóźwiak, rektor SGH w Warszawie: - Premier Jerzy Buzek (...) był i jest gwarantem realizowanych przez rząd trudnych reform. (...) Udawało mu się "ucywilizować" trudne relacje pomiędzy rządem i parlamentem, a także rządem i prezydentem (...); odgrywał rolę stabilizatora w nieco rozchwianym układzie politycznym.

Janusz Wojciechowski, prezes NIK: - Pragnę zgłosić kandydaturę Andrzeja Wajdy. Niewątpliwie jest najwybitniejszym żyjącym polskim reżyserem. (...) W mijającym roku rozpoczął pracę nad przeniesieniem na ekran "Pana Tadeusza", wyreżyserował również dla Starego Teatru w Krakowie jedno z najtrudniejszych dzieł scenicznych polskiej dramaturgii - "Klątwę" Stanisława Wyspiańskiego.

Krzysztof Zanussi, reżyser: - Proponuję pana ministra Bronisława Geremka.

Paweł Śpiewak, socjolog: - Sądzę, że panu premierowi to wyróżnienie należy się z paru względów: ma miły i serdeczny uśmiech, za to, że w najtrudniejszych sytuacjach potrafi zachować pogodę i zimną krew. Mimo sporów w koalicji rządowej, udaje mu się wprowadzać kolejne reformy, obiecane w wyborach przez koalicjantów. Nie uległ przy tym ani presji populistów ani doktrynalnych liberałów. Polityka jego rządu umocniła (na dobre i złe) dwubiegunowy podział sceny politycznej. W ciągu kilku ostatnich miesięcy zdołał odzyskać aprobatę opinii publicznej. (...)

Krzysztof Kozłowski, senator UW: - Proponuję prof. Bronisława Geremka.

Jan Kulczyk, prezes Kulczyk Holding: - Mam przyjemność zgłosić kandydaturę premiera Jerzego Buzka - za determinację i umiejętność mądrego kompromisu w reformowaniu państwa.

Tadeusz Syryjczyk, minister transportu i gospodarki morskiej: - Chciałbym zaproponować kandydaturę ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka. (...) W 1998 r. zostaje zakończony najtrudniejszy etap drogi Polski do NATO. Udane zabiegi polskiej dyplomacji są dziełem wielu ludzi, ale rola ministra Geremka jest - nie tylko z natury jego funkcji, ale i międzynarodowej pozycji - kluczowa. (...) Uwidocznił się także wyjątkowy talent negocjatorski Bronisława Geremka, na przykład w sprawie uwolnienia przetrzymywanych przez Czeczenów Polaków. (...) Kierowane przez niego ministerstwo ma spójne oblicze, pomimo znacznego pluralizmu w składzie
kierownictwa.

Tomasz Nałęcz, wiceprzewodniczący Unii Pracy: - Chciałbym oddać głos na prof. Bronisława Geremka. Kończący się rok 1998 nie został zdominowany przez żadną nową postać polityczną. (...) Do dotychczasowych laurów wybitnego mediewisty, heroicznego opozycjonisty i jednego z najznaczniejszych polityków III Rzeczypospolitej dodał on talenty dyplomatyczne, dzięki którym Polska wzmocniła swój prestiż na arenie międzynarodowej. (...)

Maciej Jankowski, poseł AWS: - Premier Jerzy Buzek. Konsekwentnie wprowadza ogromne reformy, mimo sprzeciwu znacznej części sceny politycznej oraz oporu broniącej własnego interesu biurokracji państwowej i branżowej.

Andrzej Gołaś, prezydent Krakowa: - Zgłaszam kandydaturę pana Jerzego Buzka. Autorytet i charyzma Jerzego Buzka stanowią w mojej ocenie bardzo istotną przesłankę sprawnego funkcjonowania kierowanego przezeń rządu. (...)

Adam Zieliński, rzecznik praw obywatelskich: - (...) Człowiekiem Roku 1998 powinien zostać ktoś, kto wniósł szczególnie istotny wkład w kształtowanie kultury praw człowieka w Polsce. (...) Ze swej strony wskazuję księdza Arkadiusza Nowaka, którego działalność na rzecz osób chorych na AIDS nie tylko pomaga w ratowaniu ich życia i zdrowia, ale wpływa ozdrawiająco na polskie obyczaje. (...)

Jacek Janiszewski, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej: - Pan Jerzy Buzek. Swoją wytrwałością oraz osobistym zaangażowaniem w przeprowadzane reformy państwa, a także reprezentowaniem i promowaniem Polski na arenie międzynarodowej dowiódł, iż jest osobą, która wywarła największy wpływ na rzeczywistość.

Marek Kempski, wojewoda katowicki: - Zgłaszam pana premiera Jerzego Buzka. Uważam, że zarówno dokonania, jak i osobowość premiera nie wymagają szerszego uzasadniania tej kandydatury.

Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH: - Prof. dr hab. Mirosław Handke, minister edukacji narodowej. Podczas gdy inni członkowie rządu RP w znacznej części trawili czas na jałowych sporach lub szukali najskuteczniejszych sposobów przypodobania się określonym lobby albo grupom społecznym, pan minister Handke zdecydowanie i odważnie podjął konieczne reformy w sferze oświaty i przyczynił się do znaczącego zaawansowania procesów legislacyjnych, porządkujących określone obszary edukacji. (...)

Andrzej Wiszniewski, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych: - Premier. Mój wybór w pełni uzasadnia rozpoczęcie czterech wielkich reform, utrzymanie - mimo wielu trudności - zwartości koalicji, a także wysoka akceptacja społeczna, wykazana w wyborach samorządowych.

Nina Terentiew, dyrektor Programu II TVP SA: - Jerzy Buzek. Uzasadnienie: Bardzo dba o rzetelne informowanie obywateli o poczynaniach i planach rządu.

Robert Kwiatkowski, prezes zarządu TVP SA: - Proponuję tytuł przyznać trzem szefom sieci telefonii komórkowej: Władysławowi Bartoszewiczowi (Pol- komtel SA), Markowi Józefiakowi (PTK Centertel) i Tadeuszowi Kubiakowi (Polska Telefonia Cyfrowa). Telefon komórkowy, tak jak niegdyś radio tranzystorowe, stał się rekwizytem kultowym. Chociaż szydzi się niekiedy z tych, którzy posługują się "komórkami", to przecież zdominowały one inne sposoby komunikacji, stały się atrybutem przynależności do nowoczesnego świata. (...)

Jan Szyszko, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa: - (...) Polska wpisuje się do elitarnego klubu państw rządzonych przez ekologów. Premier naszego rządu, prof. Jerzy Buzek, jest uznanym specjalistą w zakresie technologii ochrony powietrza. Jest osobistością, którą pragnąłbym nominować do nagrody (...).

Łukasz A. TurskiCentrum Fizyki Teoretycznej PAN: - (...) Nie wiem, czy reguły konkursu dopuszczają taką możliwość, ale ja nominowałbym Adama Mickiewicza. (...)
Więcej możesz przeczytać w 2/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.