WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Największe wyzwanie w 1999 r.?
Hanna Gronkiewicz-Waltz prezes Narodowego Banku Polskiego

W nadchodzącym roku jednym z najważniejszych procesów w gospodarce będzie dalszy szybki spadek inflacji. Być może w 1999 r. będzie ona nawet niższa niż ta, którą parę miesięcy temu przyjęła za cel Rada Polityki Pieniężnej - 8 proc. Niewątpliwie spadek inflacji jest zjawiskiem pożądanym. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli obniża się ona silniej, niż oczekiwano, może stanowić pewien problem. Budżet państwa w coraz mniejszym stopniu będzie mógł korzystać ze wzrostu cen, który pozwala na większe wpływy podatkowe (przede wszystkim z podatku od towarów i usług). Obniżająca się inflacja spowoduje, że podmiotom gospodarczym coraz trudniej będzie przekładać wzrost kosztów na ceny towarów. Spadek inflacji będzie miał podobny wpływ na gospodarkę finansową banków. Obniżające się stopy procentowe zmniejszą ich marże, co przy rosnącej konkurencji prowadzić będzie do zróżnicowania ich sytuacji finansowej. Odpowiedzią na to wyzwanie powinno być obniżanie kosztów, rozszerzenie zakresu działalności, a przede wszystkim rozwijanie usług rozliczeniowych.


Prof. Marek Belka doradca ekonomiczny prezydenta RP, były minister finansów

Najbliższy rok będzie trudny - władze muszą się wykazać elastycznością w reagowaniu na rozmaite zdarzenia. W płaszczyźnie makroekonomicznej wielkim wyzwaniem dla rządu i kierownictwa NBP będzie walka z pogłębiającym się deficytem rachunku obrotów bieżących w warunkach osłabionego tempa wzrostu gospodarczego. Wymagać to będzie bardzo dobrej koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej państwa. W dziedzinie przemian strukturalnych najtrudniejsza wydaje się reforma górnictwa w sytuacji, kiedy może zabraknąć środków na bieżące funkcjonowanie tej sfery gospodarki. Niewiele tutaj pomoże restrukturyzacja, czyli "przebaczenie" długów. Potrzebne są bardzo zdecydowane kroki, a w sensie społecznym sprawa jest bardzo trudna. Trzeci wymiar wyzwania ma charakter organizacyjno-logistyczny. W 1999 r. wprowadzonych będzie w życie kilka ważnych reform społecznych, często nakładających się na siebie. Zapanuje w związku z tym nieporządek. To z kolei będzie wymagać bardzo dobrej wewnętrznej koordynacji działań rządu i zdolności reagowania na nieprzewidziane sytuacje.
Więcej możesz przeczytać w 2/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0