Droga do euro

Droga do euro

Dodano:   /  Zmieniono: 
Internetowe spotkanie z HANNĄ GRONKIEWICZ-WALTZ
"Wprost": - Wartość złotówki dwa razy spadała, wycofywali się inwestorzy,
inflacja była wyższa od tej z roku 1998... Czy miniony rok był aż tak zły?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: - Był trudny, ale nie był zły. Mógł się taki wydawać, bo porównujemy inflację do tej z 1998 r., w którym była ona bardzo niska, poniżej "celu inflacyjnego". A była taka ze względu na obniżki cen ropy i żywności. Dla gospodarki ważne są takie wskaźniki jak wzrost gospodarczy; w zeszłym roku wyniósł on cztery procent. To bardzo dobry wynik. Pamiętajmy, że kurs euro też był niski, zatem to nie tylko wina naszej gospodarki. Dewaluacja złotego w stosunku do euro była niewielka. Nie mieliśmy do czynienia ze słabością złotego ani euro, ale z silną pozycją dolara.
Tomasz: - Jaki wpływ na polską bankowość ma sytuacja ekonomiczna Rosji?
- Na szczęście nie ma wpływu. Banki polskie nie kupowały rosyjskich papierów skarbowych, a te, które udzielały kredytów, potworzyły rezerwy.
Rossini: - Czy obecna wartość inflacji w Polsce nie stanowi przeszkody w procesie integracji ze strukturami Unii Europejskiej?
- Inflacja jest na razie jedną z przeszkód. Ale nie wchodzimy do UE dzisiaj. Jeśli w 2003 r. obniżymy inflację poniżej 4 proc., będziemy mogli przystąpić do unii. W tym czasie nastąpi prywatyzacja, co przyczyni się do większej efektywności gospodarczej. Ta z kolei wymusi niższą inflację. W Wielkiej Brytanii w latach 70. na skutek błędnych decyzji gospodarczych inflacja wyniosła aż 25 proc., a w USA w latach 80. kilka- naście procent. Czyli przy determinacji władz gospodarczych obniżenie inflacji jest możliwe.
Rossini: - Kiedy euro zastąpi złotego? Jaka będzie wtedy pozycja NBP, skoro wszystkie kraje unii mają prowadzić wspólną politykę finansową?
- Prawdopodobnie zastąpienie złotego przez euro nastąpi dwa, trzy lata po uzyskaniu członkostwa w UE. Prezes NBP będzie członkiem Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Centralnego z takim samym prawem głosu jak inni prezesi.
"Wprost": - Brytyjczycy bronią się przed euro.
- Oni zawsze traktowali siebie jako odrębny region. Poza tym, mając City londyńskie, trudno rezygnować na rzecz Frankfurtu. Myślę jednak, że w miarę funkcjonowania euro nawet brytyjski opór będzie słabł.
Rossini: - W jakim stopniu obniżanie inflacji zależy od NBP, a w jakim od ekipy rządzącej?
- Bardzo dobre pytanie. Od polityków zależy to o tyle, o ile ma związek z deficytem budżetowym. Czyli im bardziej politycy będą zwiększać wydatki, tym trudniej będzie obniżać inflację.
Mariusz: - Czy nie uważa pani, że udział banków zagranicznych w polskim sektorze bankowym jest niebezpiecznie duży, co grozi utratą kontroli nad nim?
- Banki są tylko pośrednikami. Klient chce mieć tani kredyt. Jeśli nie będzie odpowiednio przygotowanych banków w Polsce, to on będzie brał kredyt za granicą. Zarabiać będą banki we Frankfurcie, Zurychu czy Paryżu i nic na to nie poradzimy. Dlatego lepiej ściągnąć kapitał zagraniczny do naszych banków (niestety, polskiego kapitału nie mamy w wystarczającej ilości) i kredytować polskich klientów przez banki działające w Polsce. W latach 70. mieliśmy tylko polskie banki, a uzależniliśmy się od banków zagranicznych, od których państwo wzięło kredyty.
User: - Co pani sądzi o zawetowaniu przez prezydenta ustawy obniżającej stawki podatkowe?
- To naruszyło spójność reformy podatkowej i pogorszyło sytuację drobnych przedsiębiorców.
"Wprost": - Jaki będzie rok 2000 dla polskiej gospodarki i pieniądza?
- Wzrost gospodarczy - ok. 5 proc. PKB, inflacja w drugiej połowie roku powinna zauważalnie spadać.
Halana: - Żyjemy na kredyt. Czy przewiduje się zwiększenie oprocentowania kredytów zaciąganych w bankach?
- W dużej mierze zależy to od inflacji. Może uda się poprzestać na ostatniej zmianie stóp procentowych.
Alek: - Zaleca pani oszczędność. Jakie są pani własne plany na ten rok?
- Kredyt hipoteczny, który wzięłam kilka lat temu na zamianę mieszkania na dom, już spłaciłam. Czyli będę oszczędzać.

Więcej możesz przeczytać w 3/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0