GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
59,8 procent majątku sektora bankowego stanowi kapitał akcyjny banków z przewagą kapitału zagranicznego. Według NBP, w końcu zeszłego roku kapitał państwowy miał przewagę w siedmiu bankach komercyjnych, a kapitał zagraniczny - w trzydziestu dziewięciu. Prawdopodobnie banki z przewagą kapitału obcego niebawem zwiększą swój udział w kredytach i funduszach własnych tego sektora do 70 proc.


Deficyt obrotów bieżących z zagranicą wyniósł w 1999 r. już prawie 7,2 proc. PKB. Zwiększał się on ostatnio z roku na rok. Saldo obrotów bieżących stanowi różnicę między walutą wpływającą do kraju i wypływającą z niego. Według MFW, bezpieczny poziom tego deficytu to 4-5 proc. PKB, ale obecny polski wskaźnik nie powinien być groźny. Zapewne zrównoważy go napływ kapitału zagranicznego. CSFB prognozuje, że polski deficyt obrotów bieżących w 2000 r. ustali się na poziomie 6,3 proc. PKB i będzie wciąż najwyższy wśród tzw. emerging markets. Jedynym w tej grupie krajem o dodatnim saldzie obrotów bieżących jest Rosja.

Dziennik "Prawo i Gospodarka" oraz tygodnik "Gazeta Bankowa" ogłosiły swoją ekonomiczną Dziesiątkę Dziesięciolecia. Za najlepszego ministra finansów uznano prof. Leszka Balcerowicza, a za najlepszego szefa banku centralnego - Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Polska nie dotrzymała warunków porozumienia z OECD i od 1 stycznia 2000 r. nie zliberalizowała przepływów finansowych. Na razie Ministerstwo Finansów obawia się napływu obcego kapitału spekulacyjnego i zadłużania się polskich firm w bankach zagranicznych. Na pełną liberalizację przepływu kapitału mamy czas do końca 2004 r.

Spośród działających w kraju prawie 450 tys. sklepów około półtora tysiąca stanowią supermarkety i hipermarkety. Według informacji GUS, przypada na nie jednak aż jedna piąta wartości obrotów, a do końca tego roku opanować mogą nawet trzecią część rynku.

Spadek cen ropy na rynkach światowych pozwolił największym polskim producentom - PKN oraz Rafinerii Gdańskiej - na obniżkę cen paliwa niecały tydzień po noworocznej podwyżce. Litr benzyny na stacjach staniał przeciętnie o 8 gr.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa, Warbudu i Campenon Bernard SGE wygrało przetarg na budowę mostu Siekierkowskiego w stolicy. Wartość kontraktu wynosi prawie 50 mln euro. n Od 17 stycznia 2000 r. za trzyminutowe połączenie między godziną ósmą a dwudziestą drugą zapłacimy 33 gr. Minister łączności poprosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie, czy firma nie stosuje praktyk monopolistycznych.

Prognozy ekonomiczne przygotowane przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych nie zostały, jak co miesiąc, przedstawione dziennikarzom. Zamiast tego rząd powołał międzyresortowy zespół, który będzie zbierał dane z różnych ministerstw i urzędów (w tym RCSS), opracowywał je i raz na kwartał przedstawiał rządowi, a następnie dziennikarzom.

Według NBP, od stycznia do listopada 1999 r. wartość importu wyniosła 36,6 mld USD, a eksportu - 23,9 mld USD, czyli mniej niż w 1998 r. Tymczasem kraje UE twierdzą, że importują coraz więcej towarów z Polski. Część analityków uważa statystyki NBP za błędne, tym bardziej że różnią się one od danych GUS.
Więcej możesz przeczytać w 4/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0