Liczby naturalne

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jeżeli ucieka się przed decyzją i tłumi debatę, trudno później liczyć na dyscyplinę
Liczby naturalne to wszystkie liczby całkowite dodatnie. Przedmiotem kontrowersji była przynależność zera do tego zbioru. W tym felietonie działania na liczbach naturalnych nie wejdą w wartości ujemne. Nie będę więc analizował plusów ujemnych ani minusów dodatnich, by się odwołać do klasycznego wkładu Lecha Wałęsy do algebry politycznej.
1. Akcja Wyborcza Solidarność rządzi już w koalicji ponad dwa lata i straciła ponad połowę elektoratu, który miała w momencie wyborów.
2. Zasada, że wynik dodawania 2+2 zależy od parytetów poszczególnych grup, nie sprawdziła się. Odpowiedzialność za ten sposób wyważania racji politycznych ponoszą ci, którzy nie umiejąc nas zjednoczyć w działaniu, zachowali pakiet kontrolny w podejmowaniu decyzji.
3. Zasada 3 D mówi, że w demokratycznej organizacji prowadzi się debatę, aby móc podjąć najlepszą decyzję i wymagać dyscypliny przy jej realizacji. Jeżeli ucieka się przed decyzją i tłumi debatę, trudno liczyć na dyscyplinę.
4. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej powinien sam mieć dobrą pamięć. Możliwe, że członkostwo w PZPR nie przeszkadza w pełnieniu tej funkcji (choć sądzę inaczej). Niezadeklarowanie tego faktu w życiorysie jest poniżej kłamstwa lustracyjnego. Resztę można przemilczeć, gdyż skupiamy się tu na wartościach pozytywnych.
5. W dyskusji o lustracji osiągnęliśmy już punkt zero. Przypadek senatora Jurczyka pokazał, że nie o to chodzi, iż SB zmusiła kogoś do podpisania deklaracji o współpracy. Rzecz o odwadze cywilnej. Senator Jurczyk nie powiedział o tym swoim współtowarzyszom walki, czym - zgodnie z etosem tamtych lat - mógłby wytrącić esbekom broń z ręki. Teraz wolny w wolnym kraju zataił prawdę. Kłamstwo lustracyjne musiało być politycznie osądzone.
6. W debacie telewizyjnej senator Kozłowski wykazał sędziemu Nizieńskiemu, jakie trzy dowody współpracy z tajnymi służbami są bezsporne: własnoręcznie podpisana deklaracja współpracy, pokwitowanie odbioru pieniędzy i raport lub donos podpisany przez osobę lustrowaną. Wszystkie inne dowody podlegają ocenie zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Liczę, że po Pyrrusowym, przepraszam, Wąsaczowym zwycięstwie debata polityczna w AWS i w koalicji będzie prowadzona na liczbach naturalnych z uwzględnieniem zera.
Więcej możesz przeczytać w 5/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.